1. M. Krzywicka, D. Dobrowolski, J. Grudziński; Application of Tools for Creating Maps of Knowledge in Teaching Materials Science to Students of University of Life Sciences. [w:] Annales UMCS Informatica, AI XV, 1 (2015) Wyd. Annales UMCS 2015, s. 16-20 Lista B 6 pkt.
  2. D. Dobrowolski, P. Kapłański, A. Marciniak, Z. Łojewski; Semantic OLAP with FluentEditor and Ontorion Semantic Excel Toolchain. [w:] IARIA SEMAPRO 2015 The Ninth International Conference on Advances in Semantic Processing (2015) ISBN: 978-1-61208-420-6, Nice, France, s. 65-69 (BEST PAPER AWARD)
  3. D. Dobrowolski, P. Kapłański, A. Marciniak, Z. ŁojewskiOntologiczna inżynieria wiedzy. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej. Zeszyt 44 (4/2015) Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015 ISSN: 1898-5084, s. 87-98 Lista B 10 pkt.  
  4. W. Golus, Z. Łojewski; Platformy edukacyjne z neuronowym sprzężeniem zwrotnym. [w.] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt nr 44 (4/2015) , Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015,  ISSN 1898-5084 s.117-128 Lista B 10 pkt.
  5. M. Chromiak, P. Wisniewski, K. Stencel; A Universal Cuboid-Based Integration Architecture for Polyglotic Querying of Heterogeneous Datasources. BDAS 2015  s. 170-179
  6. M.Chromiak, M. Grabowiecki; Heterogeneous Data Integration Architecture-Challening Integration Issues, [w:] Annales UMCS Informatica, AI XV, 1 (2015) Wyd. Annales UMCS 2015, s. 7-11 Lista B 6 pkt.
    Autor
    Dariusz Dobrowolski