Cmentarz – dziedzictwo materialne i duchowe

Miło nam poinformować, że na stronie Wydawnictwa UMCS dostępna jest już publikacja pt.: "Cmentarz – dziedzictwo materialne i duchowe" pod redakcją Teresa Klimowicz, Agata Rybińska, Monika Tarajko

Publikacja Cmentarz – dziedzictwo materialne i duchowe to rezultat konferencji pod tym samym tytułem zorganizowanej przez pracowników Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i lubelskie Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”. 21 i 22 października 2019 r. spotkali się przedstawiciele wielu ośrodków naukowych i podmiotów społecznych związanych z opieką nad cmentarzami, poruszając istotne problemy kulturowego znaczenia nekropolii. Namysł nad cmentarzami różnego typu sprzyjał szukaniu wspólnych wątków i porównań. Mamy nadzieję, że publikacja ta stanie się inspiracją do dalszych badań, także interdyscyplinarnych, oraz nowego spojrzenia na kulturowe znaczenie dziedzictwa funeralnego.

Od Redaktorek

 

Publikacja dostępna jest na stronie Wydawnictwa UMCS https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5397/cmentarz--dziedzictwo-materialne-i-duchowe

    Aktualności

    Data dodania
    28 września 2021