Uwag! Studenci 1. roku filologii polskiej (studia licencjackie)

Szanowni Państwo,

spotkanie organizacyjne dla Studentów I roku filologii polskiej z dr Katarzyną Sadowską-Dobrowolską (opiekunką roku), odbędzie się 5 października o godz. 15:00 na platformie Microsoft Teams.

Do spotkanie możecie Państwo dołączyć za pomocą poniższego linku (wystarczy skopiować go i wkleić do przeglądarki, nie jest wymagane posiadanie konta na MS Teams):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aERDUxA_Os0cBo4GuBhie-uuZqps3343foKnRkD-bslo1%40thread.tacv2/1633033360239?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22713a68bd-1f6a-465b-8229-7c151c27f34b%22%7d

Podczas spotkania przekażę Państwu najważniejsze informacje dot. organizacji studiów w tym semestrze.

dr Katarzyna Sadowska-Dobrowolska

    Archiwum ogłoszeń IFP

    Data dodania
    1 października 2021