Środy z Instytutem Filologii Polskiej UMCS – spotkania ze Szkołami Partnerskimi

W ramach Programu Współpracy IFP UMCS ze Szkołami Partnerskimi w cyklu "Środy z Instytutem Filologii Polskiej UMCS" 8 czerwca 2022 roku odbyło się ostatnie spotkanie w roku akademickim 2021/2022.

Poprowadziła je Pani mgr Elwira Bolek z Katedry Semantyki, Pragmatyki i Teorii Języka IFP UMCS. Jak wskazywała Pani Magister, celem warsztatów pt. "Plakat teatralny jako interpretacja dzieła dramatycznego":

"jest zwrócenie uwagi na relacje między samym plakatem, treścią dzieła dramatycznego i konkretną teatralną realizacją, a także uświadomienie możliwych ścieżek analitycznych i interpretacyjnych, na których czytelnymi drogowskazami mają być znane licealistom pojęcia zarówno z zakresu kształcenia polonistycznego, jak też z lekcji plastyki (np. takie terminy jak perspektywa, kontrast, proporcja czy dominanta).

Plakat teatralny to nieliteracki tekst kultury. Jego wyjątkowość wśród dzieł sztuki zaznacza się tą szczególną cechą, że jest komunikatem nieautonomicznym. Znaczenie nie ogranicza się do opisu tego, co odbiorca widzi na plakacie i określenia relacji między werbalnymi i niewerbalnymi znakami. 

Plakat teatralny to tekst kultury, który składa się z innych tekstów kultury. Mariusz Knorowski – wybitny znawca plakatowej sztuki – twierdzi, że “w plakacie przegląda się cała historia obrazów”, a perspektywa polonistyczna pozwala zauważyć, że w plakacie “przeglądać się” mogą też inne teksty (literackie i nieliterackie)".  

 

    Archiwum ogłoszeń IFP

    Data dodania
    13 czerwca 2022