Środy z Instytutem Filologii Polskiej

W ramach Programu Współpracy IFP UMCS ze Szkołami Partnerskimi w cyklu Środy z Instytutem Filologii Polskiej Umcs 6 kwietnia 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie. Poprowadziła je Pani dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, prof. UMCS z Katedry Historii Literatury Polskiej IFP UMCS. Wykład pt. Ostrzec, przerazić, odstraszyć – literackie obrazy fanatyków w twórczości Stefana Żeromskiego, jak wskazała Pani Profesor:

poświęcony został zjawisku fanatyzmu w twórczości Stefana Żeromskiego. Punktem wyjścia było przedstawienie definicji fanatyzmu oraz komponentów (cech dystynktywnych) składających się na zachowanie, które określić można w kategoriach fanatyzmu. Na przykładach literackich pokazano narodziny fanatyzmu i mechanizm tworzenia osobowości fanatyka, a także różne typy fanatyzmu (religijny, społeczny, narodowy) opisane przez Żeromskiego w utworach „Aryman mści się”, „Walka z szatanem”, „Przedwiośnie”, „Wiatr od morza”.

Kolejne spotkanie ukazujące bogactwo języka polskiego i piękno literatury polskiej odbędzie się w czerwcu 2022 roku.

    Archiwum ogłoszeń IFP

    Data dodania
    11 kwietnia 2022