Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroba – Patologia – Dysfunkcja. Rozważania Humanistów 2” – fotorelacja

Zapraszamy do obejrzenia animowanej fotorelacji z ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej, studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. „Choroba – Patologia – Dysfunkcja. Rozważania Humanistów 2”, która odbyła się w piątek, 21 maja 2021 r.

W sesji zrealizowanej w trybie zdalnym wzięli udział znamienici goście: Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia Prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej, Dziekana Wydziału Humanistycznego Prof. dr. hab. Roberta Litwińskiego, Dyrekcji Instytutu Filologii Polskiej – Prof. dr hab. Małgorzaty Karwatowskiej i Dr hab. Małgorzaty Latoch-Zielińskiej, prof. UMCS, oraz Dyrektor Instytutu Neofilologii Dr hab. Renaty Bizek-Tatary, prof. UMCS. Referaty wygłosili reprezentanci różnych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a także naszej Alma Mater. Wystąpienia młodych badaczy zostaną po zaopiniowaniu wydane drukiem i wezmą udział w konkursie na najlepszy artykuł naukowy konferencji „Choroba – Patologia – Dysfunkcja 2021”.

Organizatorami konferencji były dwa koła naukowe działające w Instytucie Filologii Polskiej UMCS: Studencko-Doktoranckie Koło Młodych Dydaktyków działające pod opieką Dr Beaty Jarosz oraz Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX pod opieką Dr hab. Elżbiety Flis-Czerniak, prof. UMCS. Wydarzenie swoim patronatem honorowym objęli:

  • Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Radosław Dobrowolski,
  • Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska,
  • Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr hab. Robert Litwiński,
  • Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska,
  • Dyrektor Instytutu Neofilologii dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS.

Konferencja „Choroba – patologia – dyskusja” to drugie spotkanie naukowe zorganizowane pod szyldem „Rozważania humanistów”. Pierwsze z nich odbyło się 25 czerwca 2019 roku i nosiło tytuł: „Nauczyciel – mistrz, celebryta czy sybaryta?”, a wygłoszone wówczas referaty niebawem ukażą się nakładem Wydawnictwa UMCS.

    Archiwum ogłoszeń IFP