"Maria Skłodowska-Curie – kobietą XIX wieku" - projekt edukacyjny

W roku obchodów 75-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zapraszamy szkoły partnerskie do udziału w warsztatach poświęconych naszej Patronce.

Projekt Maria Skłodowska-Curie – kobietą XIX wieku realizuje Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX, we współpracy z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: milosnicy_xix_wiecznosci@wp.pl.

    Archiwum ogłoszeń IFP