Lubelskie migawki, cz. 1 - Język polski ponad granicami

JĘZYK POLSKI PONAD GRANICAMI – wspólne przedsięwzięcie Studentów i Wykładowców UMCS oraz przyszłych Studentów, a obecnie Przyjaciół w ramach Programu Współpracy IFP UMCS ze Szkołami Partnerskimi, podjęte w ramach programu „Promocja języka polskiego" ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przynosi wymierne efekty.

Powstał pierwszy film, który – jak piszą sami Beneficjenci z Brazylii – „pomaga słuchaczom z Iju í, Rio Grande do Sul w Brazylii zrozumieć język, kulturę i historię Polski poprzez zajęcia uzupełnione obrazami".

 
Zachęcamy do obejrzenia pierwszego filmu Język polski ponad granicami. Lubelskie migawki. Cz. I".
 

    Archiwum ogłoszeń IFP

    Data dodania
    14 kwietnia 2021