Anna Grzegorczyk członkiem Rady Koordynacyjnej Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT)

Anna Grzegorczyk - Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS została wybrana na członka Rady Koordynacyjnej Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) w kadencji 2020-2022.

*PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Porozumienie ma charakter ogólnopolski, a jego szeregi sukcesywnie zasilają nowi członkowie. Aktualne PACTT tworzą 72 jednostki.

Celem PACTT jest:

 • Integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich.
 • Wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk.
 • Rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii.
 • Współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.
 • Wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem. Reprezentacja ta dotyczy zwłaszcza takich zadań, jak:
  • inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym,
  • inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych,
  • opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa.

Uczelnie i jednostki naukowe reprezentowane w PACTT poprzez centra transferu technologii oferują dostęp do ponad 65 000 naukowców w Polsce i ponad 14 000 patentów i zgłoszeń patentowych.

Gratulujemy!

  Aktualności

  Data dodania
  20 listopada 2020