Obszary Jakości Kształcenia - WSZJK - Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

WSZJK - Wydział Pedagogiki i Psychologii

Organizacja zadań

UCHWAŁA Nr XXIV – 30.5/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwala-nr-xxiv-30-5-19-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-16-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-wewnetrznego-systemu-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia,82651.chtm

 

ZARZĄDZENIE Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-62-2019-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-29-listopada-2019-r-w-sprawie-szczegolowych-zadan-wewnetrznego-systemu-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia-w-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,84599.chtm

 

Programy studiów

UCHWAŁA Nr XXIV – 30.6/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i doskonalenia programów studiów

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwala-nr-xxiv-30-6-19-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-16-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-wytycznych-dotyczacych-wymagan-w-zakresie-tworzenia-i-doskonalenia-programow-studiow,82655.chtm

 

ANALIZA POTRZEB PROGRAMOWYCH KIERUNKU STUDIÓW-WSZJK-PIP

Regulamin studiów podyplomowych i kursów-Zarządzenie Nr 43/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów podyplomowych i kursów dokształcającychw Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1003/112720-zr-nr-43-2019-zal-regulamin-st-podypl.pdf

Informacje dotyczące studiów podyplomowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001861

+ zmiany

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000787

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001498

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000420

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000853

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001411

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001679

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001908

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000661/O/D20210661.pdf

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001450/O/D20191450.pdf

+zmiany

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000726

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002160

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000312/O/D20210312.pdf

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000890/O/D20210890.pdf

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji –

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002218/O/D20182218.pdf

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20160000064

Plany studiów i efekty uczenia się

https://www.umcs.pl/pl/plany-studiow-i-efekty-uczenia-sie,24265.htm

Obsada zajęć

ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych za pośrednictwem SAP w UMCSw Lublinie

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2016/1122/080032-zr-nr-61-2016-uch-55-2009-rozliczanie-zajec-w-sap.pdf

Regulamin pracy

https://www.umcs.pl/pl/regulamin-pracy,2502.htm

Obsada zajęć dydaktycznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS WSZJK-PIP

Wybory specjalności na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

https://www.umcs.pl/pl/specjalnosci,9889.htm

Zapisy na zajęcia fakultatywne WSZJK-PIP

Zapisy na seminaria na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0622/105710-xxiv-30-13-19-zal-nr-1-szczegolowe-zasady-dyplomowania-na-wpip.pdf

 

Realizacja zajęć

Statut UMCS
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2022/0627/140436-statut-umcs-29-05-2019-tekst-ujednolicony-25-maja-2022-r.pdf

Regulamin pracy

https://www.umcs.pl/pl/regulamin-pracy,2502.htm

Regulamin studiów

https://www.umcs.pl/pl/regulamin-studiow,2500.htm

Regulamin studiów doktoranckich

UCHWAŁA Nr XXIV – 6.5/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich

https://www.umcs.pl/pl/regulamin-studiow-doktoranckich,2501,uchwala-nr-xxiv-6-5-17-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-26-kwietnia-2017-r-w-sprawie-regulaminu-studiow-doktoranckich,55247.chtm

+ zmiany

UCHWAŁA Nr XXIV – 26.12/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Senatu UMCS Nr XXIV – 6.5/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich

https://www.umcs.pl/pl/regulamin-studiow-doktoranckich,2501,1.lhtm

Powierzanie zajęć dydaktycznych doktorantom ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych doktorantom w ramach praktyk zawodowych https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/0429/075126-24-2014.pdf

+zmiany

ZARZĄDZENIE Nr 55/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 2 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych doktorantom w ramach praktyk zawodowych https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/1005/121226-zr-nr-55-2017-zm-24-2014-praktyki-doktoranckie.pdf

Regulamin studiów podyplomowych i kursów

Zarządzenie Nr 43/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów podyplomowych i kursów dokształcającychw Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1003/112720-zr-nr-43-2019-zal-regulamin-st-podypl.pdf

Informacje dotyczące studiów podyplomowych

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności związanych z rozliczeniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-12-2018-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-27-marca-2018-r-w-sprawie-wprowadzenia-harmonogramu-czynnosci-zwiazanych-z-rozliczeniem-i-organizacja-zajec-dydaktycznych-w-systemie-usos-na-studiach-pierwszego-stopnia-studiach-drugiego-stopnia-jednolitych-studiach-magisterskich-oraz-studiach-doktoranckich,62960.chtm

+ zmiany

ZARZĄDZENIE Nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2018 Rektora UMCS z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności związanych z rozliczeniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0507/083033-zr-nr-32-2020-zm-12-2018-usos.pdf

Hospitacje
https://www.umcs.pl/pl/hospitacje,20555.htm

 Uchwała Senatu UMCS nr XXIV (30.22/19 z 16 października 2019 w sprawie uszczegółowienia regulaminu studiów na UMCS dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii 2019/2020

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwaly-nr-xxiv-30-14-25-19-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-16-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-uszczegolowienia-regulaminu-studiow-na-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,82698.chtm

UCHWAŁA Nr XXIV – 38.38/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uszczegółowienia regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii 2020/21

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwala-nr-xxiv-38-38-20-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-29-czerwca-2020-r-w-sprawie-uszczegolowienia-regulaminu-studiow-na-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-dla-studentow-wydzialu-pedagogiki-i-psychologii,91872.chtm

Indywidualny program studiów- Kolegium dziekańskie 21.09.2020 r.

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/1001/134302-indywidualny-program-studiow-regulamin-21-09-2020.doc

Warunki zmiany formy studiów-Kolegium dziekańskie 21.09.2020 r.

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/1001/134126-warunki-zmiany-formy-studiow-21-09-2020.doc

Indywidualna organizacja studiów

§ 7 Regulaminu studiów

https://www.umcs.pl/pl/regulamin-studiow,2500.htm

ZARZĄDZENIE Nr 70/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania indywidulanej organizacji studiów studentom Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie obowiązujących od 1 października 2021 roku

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-70-2021-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-21-lipca-2021-r-w-sprawie-szczegolowych-zasad-udzielania-indywidulanej-organizacji-studiow-studentom-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-obowiazujacych-od-1-pazdziernika-2021-roku,105015.chtm

Program dwutorowej kariery UMCS

§ 8 Regulaminu studiów

https://www.umcs.pl/pl/regulamin-studiow,2500.htm

ZARZĄDZENIE Nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zasad przyznawania oraz realizacji „Programu dwutorowej kariery UMCS”

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/1008/081254-zr-nr-47-2019-kariera-dwutorowa.pdf

Link do strony dotyczącej programu dwutorowej kariery

https://www.umcs.pl/pl/program-dwutorowej-kariery-umcs,17483.htm#page-1

ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji programów studiów, programów kształcenia doktorantów oraz programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0324/141156-22-2020.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0511/125415-zr-nr-34-2020-egzaminy-zaliczenia-koncowe-covid-ostateczna-1-11-05-2020.pdf

Zarządzenie Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń końcowych w systemie zdalnym.

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0528/092535-083606-1-zarzadzenie-w-sprawie-zajec-zaliczen-egzaminow-w-trybie-zdalnym-2.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym w obiektach UMCS w roku akademickim 2019/2020

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0601/145546-zr-nr-47-2020-org-zajec-dyd-sars.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowyroku akademickiego 2020/2021 + zmiana 87/2020

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-73-2020-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-20-sierpnia-2020-r-w-sprawie-organizacji-zajec-dydaktycznych-na-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-semestrze-zimowym-roku-akademickiego-2020-2021,92781.chtm

Organizacja zajęć na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w sem. zimowym 2020-2021 

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,59,organizacja-zajec-na-wydziale-sem-zimowy-2020-2021,92937.chtm

ZARZĄDZENIE Nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiejw Lublinie z dnia 16 października 2020 r.w sprawie realizacjizajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-104-2020-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-w-sprawie-realizacji-zajec-dydaktycznych-na-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-semestrze-zimowym-roku-akademickiego-2020-2021,94810.chtm

Komunikat Dziekana z dnia 16 października 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w semestrze zimowym 2020-2021.

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,59,komunikat-dziekana-z-dnia-16-10-2020-w-sprawie-zajec-zdalnych,94774.chtm

ZARZĄDZENIE Nr 111/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-111-2020-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-21-grudnia-2020-r-w-sprawie-trybu-przeprowadzania-oraz-organizacji-zaliczen-koncowych-i-egzaminow-w-semestrze-zimowym-roku-akademickiego-2020-2021,97067.chtm

ZARZĄDZENIE Nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-2-2021-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-25-stycznia-2021-r-w-sprawie-realizacji-zajec-dydaktycznych-na-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-semestrze-letnim-roku-akademickiego-2020-2021,97752.chtm

Komunikat Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/2021.

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,59,organizacja-zajec-na-wydziale-sem-letni-2020-2021,97995.chtm

Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania uczelni oraz podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów w czasie pandemii- 29.01.2021 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowe-przepisy-dotyczace-funkcjonowania-uczelni-oraz-podmiotow-prowadzacych-ksztalcenie-doktorantow-w-czasie-pandemii

Komunikat Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 11 lutego 2021 w sprawie archiwizacji kursów zdalnych realizowanych z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0212/143830-archiwizacja-kursow-na-wirtualnym-kampusie.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 46/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0507/132834-zr-nr-46-2021-egzaminy-zaliczenia-koncowe-covid-sem-letni-20-21-v-26042021.pdf

Zarządzenie Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów i zaliczeń końcowych w systemie zdalnym

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0518/122047-egzaminy-i-zaliczenia-koncowe-w-systemie-zdalnym-w-sem-letnim-2020-2021.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-80-2021-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-3-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-organizacji-zajec-dydaktycznych-na-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-semestrze-zimowym-roku-akademickiego-2021-2022-w-warunkach-epidemii,106178.chtm

ZARZĄDZENIE Nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-81-2021-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-3-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-organizacji-zajec-dydaktycznych-prowadzonych-z-wykorzystaniem-metod-i-technik-ksztalcenia-na-odleglosc-w-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,106266.chtm

Komunikat dziekana z dnia 7 września 2021 r - organizacja zajęć dydaktycznych w sem. zimowym 2021/2022
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,59,komunikat-organizacja-zajec-dydaktycznych-w-sem-zimowym-2021-2022,106329.chtm

ZARZĄDZENIE Nr 102/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/1201/082936-zr-nr-102-2021-egzaminy-zaliczenia-koncowe-elektronicznemb.pdf


ZARZĄDZENIE Nr 104/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/1210/144549-zr-nr-104-2021-zm-20-12-2021-09-01-2022.pdf

Zarządzenie Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w sesji zimowej w okresie od 6 do 19 lutego 2022 r.

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2022/0121/142645-20-styczen-zarzadzenie-dziekana-egzaminy-zaliczenia-zdalne.pdf

Zarządzenie Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zajęć w trybie zdalnym w terminie 24.01.22 do 5.02.22 r.
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2022/0121/142730-21-styczen-zarzadzenie-dziekana-zdalne-do-5-02-2022.pdf

Komunikat Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie archiwizacji kursów.
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,59,komunikat-dziekana-wydzialu-pedagogiki-i-psychologii-umcs,112304.chtm


Komunikat Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 22.02.2022 w sprawie realizowania zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w dniach od 28.02.2022 do 13.03.2022.
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,59,komunikat-dziekana-wydzialu-z-dn-22-02-2022,112754.chtm


Komunikat Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie organizacji zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych w sesji letniej w roku akad.2021/22
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,59,organizacja-zaliczen-i-egzaminow-oraz-egzaminow-dyplomowych-w-sesji-letniej-w-roku-akademickim-2021-22,117478.chtm

 Badanie losów absolwentów

https://ela.nauka.gov.pl/pl

 

ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0422/123016-zr-nr-30-2020-zarzadzenie-badania-nowa-struktura-ckios.pdf

Badanie organizacji studenckich
https://www.umcs.pl/pl/badanie-organizacji-studenckich,4506.htm

Praktyki

ZARZĄDZENIE Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-70-2015-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-30-listopada-2015-r-w-sprawie-zasad-organizacji-i-odbywania-praktyk-objetych-planem-studiow-w-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-w-ramach-studiow-pierwszego-studiow-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiow-magisterskich,28790.chtm

+ zmiany

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora UMCS z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-13-2016-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-9-marca-2016-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-70-2015-rektora-umcs-z-dnia-30-listopada-2015-r-w-sprawie-zasad-organizacji-i-odbywania-praktyk-objetych-planem-studiow-w-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-w-ramach-studiow-pierwszego-studiow-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiow-magisterskich,32488.chtm

ZARZĄDZENIE Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora UMCS z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-31-2016-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-17-maja-2016-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-70-2015-rektora-umcs-z-dnia-30-listopada-2015-r-w-sprawie-zasad-organizacji-i-odbywania-praktyk-objetych-planem-studiow-w-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-w-ramach-studiow-pierwszego-studiow-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiow-magisterskich,35910.chtm

ZARZĄDZENIE Nr 56/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 2 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora UMCS z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-56-2017-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-2-pazdziernika-2017-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-70-2015-rektora-umcs-z-dnia-30-listopada-2015-r-w-sprawie-zasad-organizacji-i-odbywania-praktyk-objetych-planem-studiow-w-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-w-ramach-studiow-pierwszego-studiow-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiow-magisterskich,55452.chtm

ZARZĄDZENIE Nr 62/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora UMCS z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-62-2018-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-26-listopada-2018-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-70-2015-rektora-umcs-z-dnia-30-listopada-2015-r-w-sprawie-zasad-organizacji-i-odbywania-praktyk-objetych-planem-studiow-w-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-w-ramach-studiow-pierwszego-studiow-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiow-magisterskich,71442.chtm

System obsługi praktyk (SOP)- https://praktyki.umcs.lublin.pl/

Zarządzenie 61/2018 JM Rektora w sprawie instrukcji weryfikacji przez UMCS osób w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym-https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-61-2018-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-26-listopada-2018-r-w-sprawie-instrukcji-weryfikacji-przez-umcs-osob-w-rejestrze-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym,71440.chtm

Procedura realizacji praktyk na Wydziale Pedagogiki i Psychologii https://www.umcs.pl/pl/praktyki-studenckie,8358.htm

UCHWAŁA Nr XXIII – 24.2/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwala-nr-xxiii-24-2-15-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-25-marca-2015-r-w-sprawie-warunkow-i-trybu-kierowania-pracownikow-doktorantow-i-studentow-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-za-granice-w-celach-naukowych-dydaktycznych-i-szkoleniowych,22727.chtm

+ zmiany

UCHWAŁA Nr XXIII – 29.3/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII-24.2/15 Senatu UMCS z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwala-nr-xxiii-29-3-15-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-25-listopada-2015-r-zmieniajaca-uchwale-nr-xxiii-24-2-15-senatu-umcs-z-dnia-25-marca-2015-r-w-sprawie-warunkow-i-trybu-kierowania-pracownikow-doktorantow-i-studentow-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-za-granice-w-celach-naukowych-dydaktycznych-i-szkoleniowych,28840.chtm

 

Dyplomowanie

Regulamin studiów - UCHWAŁA Nr XXIV – 26.5/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu studiów, Regulamin Studiów, punkt V.PRACA I EGZAMIN DYPLOMOWY§ 34-40

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/0920/075358-regulamin-studiow-kwiecien-2019-r.pdf

+ zmiana

UCHWAŁA Nr XXV – 7.6/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV – 26.5/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu studiów

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0428/135253-xxv-7-6-21-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-regulaminu-studiow-22-04-2021-rpo.pdf

Uchwała Nr XXIV-30.12/19 Senatu UMCS z dnia 16 października 2019 r., Zasady dyplomowania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS dotyczące zapisów na seminaria, zakresu i formy egzaminu dyplomowego oraz trybu powoływania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwaly-nr-xxiv-30-10-13-19-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-16-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-szczegolowych-zasad-procesu-dyplomowania-na-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-dla-studentow-wbib-wfis-nzgp-wpip,82678.chtm

Regulamin określający zasady przygotowywania prac dyplomowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0424/083349-regulamin-okreslajacy-zasady-przygotowywania-prac-dyplomowych-na-wydziale-pedagogiki-i-psychologii-2020.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 57/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 5 października 2015 r. w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-57-2015-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-5-pazdziernika-2015-r-w-sprawie-skladania-i-archiwizacji-prac-dyplomowych-z-wykorzystaniem-systemu-archiwum-prac-dyplomowych-apd-,26890.chtm

+zmiany

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/2015 Rektora UMCS z dnia 5 października 2015 r. w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/0310/090522-zr-nr-9-2017-zm-57-2015-apd-archiwum-prac-dyplomowych.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 72/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 57/2015 Rektora UMCS w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-72-2019-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-23-grudnia-2019-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-57-2015-rektora-umcs-w-sprawie-skladania-i-archiwizacji-prac-dyplomowych-z-wykorzystaniem-systemu-archiwum-prac-dyplomowych-apd-,85659.chtm

ZARZĄDZENIE Nr 55/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 57/2015 Rektora UMCS  w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-55-2021-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-7-czerwca-2021-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-57-2015-rektora-umcs-w-sprawie-skladania-i-archiwizacji-prac-dyplomowych-z-wykorzystaniem-systemu-archiwum-prac-dyplomowych-apd-,103535.chtm

ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie kontroli prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-5-2019-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-7-stycznia-2019-r-w-sprawie-kontroli-prac-dyplomowych-z-wykorzystaniem-jednolitego-systemu-antyplagiatowego,73173.chtm

+ zmiany

ZARZĄDZENIE Nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/2019 Rektora UMCS z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie kontroli prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0528/134301-zr-nr-42-2020-zm-5-2019-zmiana-jsantyplagiatowy.pdf

Uchwała Nr XXIV-31.11/19 Senatu UMCS, Zakres i forma egzaminu dyplomowego dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii kończących studia w roku akademickim 2019/20

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwala-nr-xxiv-31-11-19-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-27-listopada-2019-r-w-sprawie-zakresu-i-formy-egzaminu-dyplomowego-na-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-dla-studentow-wydzialu-pedagogiki-i-psychologii-konczacych-studia-w-roku-akademickim-2019-20-na-kierunkach-pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna-studia-ii-stopnia-i-psychologia-jednolite-studia-magisterskie,84468.chtm

UCHWAŁA Nr XXIV – 36.6/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zakresu i  formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii, kończących studia w roku akademickim 2020/21 na kierunkach: animacja kultury– studia pierwszego i drugiego stopnia, pedagogika – studia pierwszego i drugiego stopnia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia pierwszego i drugiego stopnia, pedagogika specjalna – studia pierwszego i drugiego stopnia, praca socjalna – studia pierwszego i drugiego stopnia, psychologia – studia jednolite magisterskie

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0529/135821-xxiv-36-6-20-zakres-i-forma-dyplomu-wpip.pdf

Egzaminy dyplomowe w formie zdalnej

ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-33-2020-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-8-maja-2020-r-w-sprawie-przeprowadzania-egzaminow-dyplomowych-z-wykorzystaniem-technologii-informatycznych-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-skutkom-rozprzestrzeniania-sie-wirusa-sars-cov-2-wsrod-czlonkow-spolecznosci-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,90260.chtm

+zmiany

ZARZĄDZENIE Nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-58-2020-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-29-czerwca-2020-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-33-2020-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-8-maja-2020-r-w-sprawie-przeprowadzania-egzaminow-dyplomowych-z-wykorzystaniem-technologii-informatycznych-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-skutkom-rozprzestrzeniania-sie-wirusa-sars-cov-2-wsrod-czlonkow-spolecznosci-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,91835.chtm

Komunikat  Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 3.06.2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,59,komunikat-dziekana-egzaminy-dyplomowe-w-trybie-zdalnym,91017.chtm

Zarządzenie Dziekana z dnia 31 maja 2021 roku dotyczący składania prac dyplomowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii 

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,59,zarzadzenie-w-sprawie-prac-dyplomowych,103416.chtm

ZARZĄDZENIE Nr 54/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 czerwca  2021 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0610/145359-zr-nr-54-2020-procedura-dyplomowania-covid.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 103/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 2021-2022 - Uchwały, Zarządzenia, Pisma okólne - Akty prawne - Akty prawne - Strona główna UMCS
https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-103-2021-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-29-listopada-2021-r-w-sprawie-przeprowadzania-egzaminow-dyplomowych-z-wykorzystaniem-srodkow-komunikacji-elektronicznej-2021-2022,110029.chtm

Badanie losów absolwentów

https://ela.nauka.gov.pl/pl

 

Rekrutacja

UCHWAŁA Nr XXIV – 28.37/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwala-nr-xxiv-28-37-19-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-26-czerwca-2019-r-w-sprawie-warunkow-trybu-oraz-terminu-rozpoczecia-i-zakonczenia-rekrutacji-na-studia-wyzsze-na-rok-akademicki-2020-2021,79438.chtm

UCHWAŁA Nr XXIV – 38.1/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2021/2022

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwala-nr-xxiv-38-1-20-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-29-czerwca-2020-r-w-sprawie-warunkow-trybu-oraz-terminu-rozpoczecia-i-zakonczenia-rekrutacji-na-studia-wyzsze-na-rok-akademicki-2021-2022,91851.chtm

+ zmiany

UCHWAŁA Nr XXV – 6.18/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV- 38.1/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2021/2022

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0329/152814-xxv-6-18-21-zm-38-1-20-uchw-rekrut-ogolne-przepisy.pdf

UCHWAŁA Nr XXV – 9.27/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2022/2023

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwala-nr-xxv-9-27-21-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-30-czerwca-2021-r-w-sprawie-warunkow-trybu-oraz-terminu-rozpoczecia-i-zakonczenia-rekrutacji-na-studia-wyzsze-na-rok-akademicki-2022-2023,104489.chtm

UCHWAŁA Nr XXV – 18.2/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2023/2024

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwala-nr-xxv-18-2-22-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-29-czerwca-2022-r-w-sprawie-warunkow-trybu-oraz-terminu-rozpoczecia-i-zakonczenia-rekrutacji-na-studia-wyzsze-na-rok-akademicki-2023-2024,119169.chtm

UCHWAŁA Nr XXIII – 22.3/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwala-nr-xxiii-22-3-15-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-28-stycznia-2015-r-w-sprawie-potwierdzania-efektow-uczenia-sie-zdobytych-poza-edukacja-formalna-w-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,21059.chtm

+ zmiany

UCHWAŁA Nr XXIV – 28.35/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII – 22.3/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwala-nr-xxiv-28-35-19-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-26-czerwca-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-xxiii-22-3-15-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-28-stycznia-2015-r-w-sprawie-potwierdzania-efektow-uczenia-sie-zdobytych-poza-edukacja-formalna-w-uniwersytecie-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,79459.chtm

 

Wsparcie studentów

Stypendia i kredyty
https://www.umcs.pl/pl/stypendia.htm

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-1-kwietnia-2019-r-w-sprawie-stypendiow-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-studentow-i-wybitnych-mlodych-naukowcow.html

+ zmiana

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002297

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

https://www.umcs.pl/pl/dla-osob-niepelnosprawnych,147.htm

Akademiki
https://www.umcs.pl/pl/akademiki.htm

Organizacje studenckie- link do strony

https://www.umcs.pl/pl/studenckie-kola-naukowe,9948,1.lhtm

https://www.umcs.pl/pl/organizacje-studenckie,490.htm

Granty, badania, projekty
https://www.umcs.pl/pl/granty-badania-projekty,12279.htm

Przyjazny Uniwersytet
https://www.umcs.pl/pl/przyjazny-uniwersytet-link-,12397.htm

Biuro Rozwoju Kompetencji
https://www.umcs.pl/pl/biuro-rozwoju-kompetencji-link-,153.htm

Pomoc i poradnictwo
https://www.umcs.pl/pl/pomoc-i-poradnictwo,12979.htm

Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,59,wsparcie-psychologiczne-w-czasie-epidemii,95343.chtm

ZARZĄDZENIE Nr 56/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadawania tytułu najlepszego absolwenta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-56-2018-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-27-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-nadawania-tytulu-najlepszego-absolwenta-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,69167.chtm

 

Infrastruktura i zasoby edukacyjne

 

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym

https://www.umcs.pl/pl/interesariusze-zewnetrzni,9253.htm

 

Umiędzynarodowienie

Wymiana międzynarodowa-

https://www.umcs.pl/pl/wymiana-miedzynarodowa-i-krajowa,159.htm

 

Erasmus Plus program Komisji Europejskiej na 2014-2020 w UMCS

https://www.umcs.pl/pl/podstawowe-informacje-o-programie,8364.htm

Wydział PiP, wyjazdy pracowników

https://www.umcs.pl/pl/dla-pracownikow,9902.htm

 

Sytuacje kryzysowe

Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM https://www.umcs.pl/pl/punkt-wsparcia-sensum.htm

 

System informacji

Strona internetowa Wydziału Pedagogiki i Psychologii

https://www.umcs.pl/pl/wydzial-pedagogiki-i-psychologii-umcs-w-lublinie,48.htm

USOS UMCS

https://www.umcs.pl/pl/akty-prawne-dotyczace-usos,7396.htm

Mobilny USOS: https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-66-2018-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-21-grudnia-2018-r-w-sprawie-wprowadzenia-aplikacji-na-smartfony-pn-mobilny-usos-umcs,72651.chtm

Bezpłatny Internet „Eduroam”: https://www.umcs.pl/pl/eduroam.htm

Wirtualny Kampus: http://www.uczniko.umcs.lublin.pl/docs/O_Wirtulanym_Kampusie.jpg

 http://uczniko.umcs.lublin.pl/docs/regulamin.pdf

https://kampus.umcs.pl/mod/page/view.php?id=445

System obsługi praktyk (SOP)-https://praktyki.umcs.lublin.pl/

 

Polityka kadrowa i rozwój pracowników

Regulamin pracy

https://www.umcs.pl/pl/regulamin-pracy,2502.htm

Warunki zatrudniania

https://www.umcs.pl/pl/zatrudnienie-i-wolontariat-wzory-drukow,237.htm

Nagrody

https://www.umcs.pl/pl/nagrody,3077.htm

Ocena nauczycieli akademickich

https://www.umcs.pl/pl/ocena-nauczycieli-akademickich-od-2020,22262.htm

Regulamin antymobingowy

https://www.umcs.pl/pl/regulamin-antymobbingowy,21267.htm