Specjalności

SPECJALNOŚCI
proponowane dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Kierunek: PSYCHOLOGIA                                                                                                                                                               .

Regulamin zapisów na specjalności na kierunku psychologia

 

 • Psychologia kliniczna i neuropsychologia
 • Psychologia rodziny
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji

Załączniki:

 

Regulamin zapisów na specjalności na kierunkach:  Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Praca socjalna, Pedagogika resocjalizacyjna i Animacja kultury (studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie)

Załącznik:

 

Kierunek: ANIMACJA KULTURY                                                                                                                                                    .

Studia I stopnia – stacjonarne

 • Sceniczna
 • Multimedialna
 • Animacja kultury – studia I stopnia – niestacjonarne – brak naboru

Studia II stopnia – stacjonarne - bez specjalności

Studia II stopnia – niestacjonarne – brak naboru

Kierunek: PEDAGOGIKA                                                                                                                                                                .

Studia I stopnia – stacjonarne/niestacjonarne

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska) 
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska) 
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)
Studia II stopnia – stacjonarne/niestacjonarne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska)
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)

Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA                                                                                                                                         .

Pedagogika specjalna studia jednolite 5-letnie magisterskie – stacjonarne/ niestacjonarne

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością  intelektualną i osób ze spektrum autyzmu (specjalność nauczycielska)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i Terapia pedagogiczna (specjalność nauczycielska)
Studia II stopnia – stacjonarne/niestacjonarne
 • Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się (specjalność nauczycielska)
 • Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów  integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska)
 • Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nienauczycielska)

Kierunek: PRACA SOCJALNA                                                                                                                                                        .

Studia I stopnia – stacjonarne

 • Wsparcie rodziny i seniora 
 • Praca socjalna w środowisku wielokulturowym

Studia II stopnia – stacjonarne/niestacjonarne - bez specjalności

Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA                                                                                       .
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite 5-letnie magisterskie – stacjonarne/ niestacjonarne - bez specjalności

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia II stopnia – stacjonarne 

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Montessori
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia II stopnia – niestacjonarne 

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Montessori
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach

Kierunek: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA                                                                                                                        .

Pedagogika resocjalizacyjna - studia I stopnia - stacjonarne - bez specjalności