Specjalności

Specjalności

Specjalności proponowane dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika I stopnia

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (tylko stacjonarne);
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną;
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną;
 • Pedagogika szkolna z nowymi technologiami edukacyjnymi

 

Pedagogika II stopnia

 • Pedagogika Marii Montessori i zarządzanie oświatą
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką kreatywności
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne
 • Doradztwo zawodowe i personalne

Pedagogika specjalna I stopnia

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i wczesna edukacja
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika specjalna II stopnia

 • Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się
 • Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej
 • Resocjalizacja z socjoterapią

Psychologia

 • Psychologia kliniczna i neuropsychologia
 • Psychologia przemysłowa
 • Psychologia rodziny
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji

 

 

SPECJALNOŚCI URUCHOMIONE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PEDAGOGIKA I STOPNIA

Studia stacjonarne:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego;
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną;
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną;

 

Studia niestacjonarne:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną;

 

PEDAGOGIKA II STOPNIA

Studia stacjonarne:

 • Pedagogika Marii Montessori i zarządzanie oświatą
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
 • Doradztwo zawodowe i personalne

 

Studia niestacjonarne:

 • Pedagogika Marii Montessori i zarządzanie oświatą
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA I STOPNIA

Studia stacjonarne:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i wczesna edukacja
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Pedagogika resocjalizacyjna

PEDAGOGIKA SPECJALNA II STOPNIA

Studia stacjonarne:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się
 • Resocjalizacja z socjoterapią

Studia niestacjonarne:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się
 • Resocjalizacja z socjoterapią

PSYCHOLOGIA

 • Psychologia kliniczna i neuropsychologia 
 • Psychologia rodziny 
 • Psychologia społeczna