Komunikat Dziekana - Egzaminy dyplomowe w trybie zdalnym

Komunikat  Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 3.06.2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych

Szanowni Państwo

Egzaminy dyplomowe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii zaplanowane w okresie od 7.07.2020 do 30.09.2020 przeprowadza się poza siedzibą Uniwersytetu  z wykorzystaniem technologii informatycznych w drodze wideokonferencji internetowej na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS (w systemie MOODLE) .

Członkowie Komisji egzaminacyjnych, a także studenci otrzymają niezbędne instrukcje dotyczące przebiegu egzaminu

Z wyrazami szacunku
dr hab. Andrzej Różański, prof. UMCS
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Zarządzenie Nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, § 1

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    3 czerwca 2020