ADRES

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Głęboka 43

20-612 Lublin
Sekretariat, pok. 1.23
tel. 81 537 63 01
E-mail: 4p@mail.umcs.pl 

Link do strony

Kierownik Obiektu: lic. Michał Rycerz, tel. 81/537 63 55; pok. 1.08

Portiernia: tel.: (81) 537 63 00

 

 

Instytut Pedagogiki - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Głęboka 43

20-612 Lublin
Sekretariat: tel.: (81) 537 63 28, pok. 1.29
E-mail: instytutpedagogiki@mail.umcs.pl

Link do strony

Portiernia: tel.: (81) 537 63 00

 

Instytut Psychologii - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Głęboka 45 (Budynek B)

20-612 Lublin
wejście do budynku przez portiernię w budynku C
Sekretariat: tel.: (81) 537 60 57, pok. B.1.09
E-mail: psych@mail.umcs.pl

Link do strony

Portiernia: tel.: (81) 537 60 00

Kierownik Obiektu:
mgr Monika Zuchowicz, tel. 81/537 60 11;  519 319 671

Władze Wydziału

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Dane kontaktowe pracowników Wydziału znajdują się w książce adresowej

Dane do umówi i faktur