ADRES

Instytut Pedagogiki - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Głęboka 45 (Budynek B)
20-612 Lublin
Portiernia: tel.: (81) 537 60 00
Sekretariat: tel.: (81) 537 60 59
E-mail: instytutpedagogiki@mail.umcs.pl

Kierownik Obiektu: mgr inż. Joanna Iwanek tel. 662-733-614

 

Instytut Psychologii - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Głęboka 45 (Budynek B)
20-612 Lublin
wejście do budynku przez portiernię w budynku C
Portiernia: tel.: (81) 537 60 00
Sekretariat: tel.: (81) 537 60 57
E-mail: psych@mail.umcs.pl 

Kierownik Obiektu: dr Elżbieta Muciek, tel. 81/537 60 11;  519 319 671 

 

Władze Wydziału

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Dane kontaktowe pracowników Wydziału znajdują się w książce adresowej

Dane do umówi i faktur