Komunikat Dziekana z dnia 16.10.2020 w sprawie zajęć zdalnych

Komunikat Dziekana z dnia 16 października 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w semestrze zimowym 2020-2021.

Szanowni Państwo

     Na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wprowadzam od dnia 17 października 2020 roku do odwołania, obowiązek realizacji WSZYSTKICH zajęć dydaktycznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.
     Zajęcia będą odbywały się  w trybie synchronicznym, w godzinach wyznaczonych w planie zajęć dla danego kierunku i roku z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS (w tym wideokonferencji). Obowiązują dotychczasowe rozkłady zajęć.
     Konsultacje dla studentów będą odbywały się  w trybie zdalnym. Szczegółowe informacje zamieszczane są na profilach osobowych pracowników.

dr hab. Andrzej Różański, profesor UMCS
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii

* Lektoraty będą realizowane w formie ZDALNEJ w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS lub aplikacji Teams w ramach ogólnouniwersyteckiej licencji Microsoft Office 365.

* Zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 sierpnia2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, WERSJA UJEDNOLICONA  Nr 87/2020

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    16 października 2020