Dla pracowników

W ramach programu Erasmus+  istnieje możliwość finansowania wyjazdów zagranicznych pracowników UMCS w celach prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych.

Wyjazdy powinny trwać od 2 do 5 dni roboczych i powinny być zaplanowane między listopadem a końcem czerwca danego roku akademickiego. Możliwe są wyjazdy na uniwersytety, z którymi Wydział Pedagogiki i Psychologii posiada umowy instytucjonalne. Są to :

W Instytucie Pedagogiki:

 1. HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN, Holandia
 2. INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO, Portugalia
 3. UNIVERSIDAD DE OVIEDO, Hiszpania
 4. STRANMILLIS UNIVERSITY COLLEGE, Wielka Brytania
 5. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO, Włochy
 6. OSLO AND AKERSHUS UNIVERSITY COLLEGE OF APPLIED SCIENCES, Norwegia
 7. UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA, Rumunia
 8. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, Węgry
 9. EVANGELISCHE HOCHSCHULE FÜR SOZIALARBEIT DRESDEN, Niemcy

W Instytucie Psychologii:

 1. UNIVERSITE RENNES 2 - HAUTE-BRETAGNE, Francja
 2. UNIVERSITAT DE BARCELONA, Hiszpania
 3. UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE, Hiszpania
 4. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, Hiszpania
 5. UNIVERSITAT DE GIRONA, Hiszpania
 6. UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO, Santander, Hiszpania
 7. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO, Włochy
 8. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS, Wilno, Litwa
 9. VILNIAUS UNIVERSITETAS, Wilno, Litwa
 10. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Czechy
 11. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE, Czechy
 12. ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY, Bolu, Turcja
 13. IŞIK UNIVERSITY, Turcja
 14. MUNSTER UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Niemcy
 15. UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA, Rumunia
 16. UNIVERSITY OF NICOSIA, Cypr

Kwalifikacja na wyjazd

Nauczyciele akademiccy zainteresowani wyjazdem dydaktycznym w ramach programu powinni przygotować „Porozumienie dot. programu nauczania”, kierowane na wybraną uczelnię, z którą Wydział ma podpisaną umowę. Dokument powinien być uzupełniony w języku prowadzonych zajęć.

Wypełnione, uzgodnione przez uczelnię przyjmującą oraz podpisane (przez pracownika, Dyrektora Instytutu i osobę odpowiedzialną z uczelni przyjmującej) „Porozumienia dot. programu nauczania” należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem Wydziałowego Pełnomocnika) w Biurze Programu Erasmus w DS Femina, ul. Langiewicza 20, pokój 27 lub przesłać na adres Biura pocztą do 5 października każdego roku.

Kopię wypełnionego i podpisanego „Porozumienia” należy przekazać Pełnomocnikowi ds. Programu Erasmus+ w odpowiednim Instytucie. Decyzje o przydzieleniu stypendium na wyjazd podejmuje Komisja Prorektora ds. Kształcenia w październiku. 

Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikacji na wyjazdy i zasad finansowania

Warunki finansowe wyjazdów

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota wsparcia indywidualnego zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. 

Informacje dotyczące wyjazdów dydaktycznych znajdują się na stronach internetowych: 
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm

Udzielają ich także pracownicy Biura Programu Erasmus - kontakt: 
Biuro Programu Erasmus 
Biuro ds Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych 
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, UMCS 
DS Femina, ul. Langiewicza 20, pok. 27, 20-035 Lublin 
tel. +48 81 537 52 18