Dla pracowników

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW ZAINTERESOWANYCH WYJAZDEM  DYDAKTYCZNYM

Kwalifikacja na wyjazd

W ramach programu Erasmus+  istnieje możliwość finansowania wyjazdów zagranicznych pracowników UMCS w celach prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych.

Wyjazdy powinny trwać od 2 do 5 dni roboczych i powinny być zaplanowane między listopadem a końcem czerwca danego roku akademickiego.

Nauczyciele akademiccy zainteresowani wyjazdem dydaktycznym w ramach programu powinni przygotować „Porozumienie dot. programu nauczania”, kierowane na wybraną uczelnię, z którą Wydział ma podpisaną umowę. Dokument powinien być uzupełniony w języku prowadzonych zajęć (zakres programu należy uzgodnić z Wydziałowym Pełnomocnikiem Dziekana ds. programu ERASMUS +, dr hab. Agnieszką Lewicką-Zelent, prof. UMCS, najpóźniej do połowy września w roku akademickim poprzedzającym planowany wyjazd).

Wypełnione, uzgodnione przez uczelnię przyjmującą oraz podpisane (przez pracownika, Dziekana Wydziału  i osobę odpowiedzialną z uczelni przyjmującej) „Porozumienia dot. programu nauczania” należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem Wydziałowego Pełnomocnika) w Biurze Programu Erasmus w DS Femina, ul. Langiewicza 20, pokój 27 lub przesłać na adres Biura pocztą do 5 października każdego roku.

Kopię wypełnionego i podpisanego „Porozumienia” należy przekazać Pełnomocnikowi ds. Programu Erasmus+ na Wydziale. Decyzje o przydzieleniu stypendium na wyjazd podejmuje Komisja Prorektora ds. Kształcenia w październiku. 

W roku akademickim 2020/2021 wyjazdy możliwe są na uniwersytety, z którymi Wydział Pedagogiki i Psychologii posiada umowy instytucjonalne. Są to :

W Instytucie Pedagogiki (lista w trakcie aktualizacji):

 1. HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN, Holandia
 2. INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO, Portugalia
 3. UNIVERSIDAD DE OVIEDO, Hiszpania
 4. STRANMILLIS UNIVERSITY COLLEGE, Wielka Brytania
 5. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO, Włochy
 6. OSLO AND AKERSHUS UNIVERSITY COLLEGE OF APPLIED SCIENCES, Norwegia
 7. UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA, Rumunia
 8. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, Węgry
 9. EVANGELISCHE HOCHSCHULE FÜR SOZIALARBEIT DRESDEN, Niemcy

W Instytucie Psychologii (lista w trakcie aktualizacji):

 1. UNIVERSITE RENNES 2 - HAUTE-BRETAGNE, Francja
 2. UNIVERSITAT DE BARCELONA, Hiszpania
 3. UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE, Hiszpania
 4. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, Hiszpania
 5. UNIVERSITAT DE GIRONA, Hiszpania
 6. UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO, Santander, Hiszpania
 7. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO, Włochy
 8. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS, Wilno, Litwa
 9. VILNIAUS UNIVERSITETAS, Wilno, Litwa
 10. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Czechy
 11. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE, Czechy
 12. ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY, Bolu, Turcja
 13. IŞIK UNIVERSITY, Turcja
 14. MUNSTER UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Niemcy
 15. UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA, Rumunia
 16. UNIVERSITY OF NICOSIA, Cypr

Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikacji na wyjazdy i zasad finansowania

Warunki finansowe wyjazdów

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota wsparcia indywidualnego zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. 

Informacje dotyczące wyjazdów dydaktycznych znajdują się na stronach internetowych: 
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm

Udzielają ich także pracownicy Biura Programu Erasmus - kontakt: 

Erasmus+ Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24,
20-035 Lublin, Poland
erasmus@umcs.pl
phone: + 48 (81) 537 54 10