Organizacja zajęć na Wydziale sem. zimowy 2020-2021

Organizacja zajęć na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
w semestrze zimowym 2020-2021

Szanowni Studenci
W związku z zarządzeniem  JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nr 73/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0820/125152-zr-nr-73-2020-org-zajec-dydaktycznych-sem-zimowy-rok-2020-2021-www.pdf

informuję:

 1. Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii zajęcia prowadzone będą w trybie mieszanym (stacjonarny + zdalny), wymagającym obecności studentów na uczelni.
 2. W przypadku każdego kierunku studiów, jeden do dwóch dni w tygodniu (tabela niżej) przeznaczamy na realizację zajęć w trybie stacjonarnym w siedzibie Wydziału z zachowaniem wymaganych warunków bezpieczeństwa.
 3. Na terenie obiektów dydaktycznych (przy ul. Narutowicza 12 i ul. Głębokiej 44) w każdym dniu będzie obecnych średnio około 30 % studentów ( grup) co pozwoli na utrzymanie odpowiednich warunków sanitarnych, rekomendowanych przez GIS (wielkość sal, środki ochrony, dostępność środków dezynfekujących ...).
 4. Pozostałe przewidziane programem studiów zajęcia będą odbywały się w formie ZDALNEJ w czasie rzeczywistym poza siedzibą uczelni wg tych samych harmonogramów z przypisaniem dni i godzin, z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS.
 5. W przypadku zaistnienia sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej realizację zajęć w trybie mieszanym wszystkie zaplanowane zgodnie z w/w zasadami zajęcia będą realizowane w formie ZDALNEJ w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS wg tych samych harmonogramów (z przypisaniem dni, godzin).
 6. Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora ostateczna decyzja co do formy prowadzanych zajęć na Wydziale Pedagogiki i Psychologii zostanie ogłoszona nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego i będzie uzależniona od panującej sytuacji epidemiologicznej.

 

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ w semestrze zimowym 2020/2021
(studia stacjonarne)

Kierunek studiów

Poziom kształcenia

Zajęcia w trybie stacjonarnym będą odbywać się w następujące dni tygodnia:

Zajęcia w formie zdalnej /
on-line będą odbywać się w:

Animacja kultury

studia I stopnia
studia II stopnia

wtorek

Pozostałe dni tygodnia

Praca socjalna

studia I stopnia
studia II stopnia

wtorek

Pozostałe dni tygodnia

Pedagogika

studia I stopnia
studia II stopnia

środa

Pozostałe dni tygodnia

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

studia I stopnia
studia II  stopnia
studia 5-letnie mgr

czwartek

Pozostałe dni tygodnia

Pedagogika specjalna

studia I stopnia
studia II  stopnia
studia 5-letnie mgr

piątek

Pozostałe dni tygodnia

Psychologia

Nowy Budynek Instytutu Psychologii, ul. Głęboka 44, Kampus zachodni.

I rok

poniedziałek
wtorek

Pozostałe dni tygodnia

II rok

wtorek
środa

Pozostałe dni tygodnia

III rok

poniedziałek
środa

Pozostałe dni tygodnia

IV (wszystkie specjalności)

czwartek
piątek

Pozostałe dni tygodnia

V rok: specjalności:
Psychologia kliniczna
Psychologia rodziny

czwartek
piątek

Pozostałe dni tygodnia

V rok: specjalność:
Psychologia społeczna

-

Wszystkie zajęcia realizowane są w formie on-line

 
 

*Zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane w formie TRADYCYJNEJ. Dla studentów, którzy nie będą mogli realizować zajęć w tej formie przewiduje się alternatywne formy zajęć, dostosowane do możliwości i bieżących uwarunkowań (§ 1, pkt. 6. Zarządzenianr 73/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r.)

*Lektoraty będą realizowane w formie ZDALNEJ w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem
Wirtualnego Kampusu UMCS lub aplikacji Teams w ramach ogólnouniwersyteckiej licencji Microsoft Office 365.

dr hab. Andrzej Różański, profesor UMCS
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii

  Aktualności

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  2 października 2020