Strategia rozwoju

Okres

UMCS

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii (dydaktyka)

2021-2025

Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS do roku 2025        AKTUALIZACJA Kaskadowanie strategii UMCS

2019-2025

Strategia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 2019-2025 z dnia 27.03.2019

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/0402/091028-strategia-27-marca-2019-ostateczna-po-senacie.pdf

Od 1 października 2019

Nowa STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie, /nr 50/2019z dnia 1 października 2019 / https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1005/112635-regulamin-organizacyjny-2019-ostateczny.pdf

2012-2021

Kaskadowanie strategii rozwoju Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie na wybrane jednostki ( lata 2012-2021), Wydział Pedagogiki i Psychologii str. 150-163

http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/0114/085823-strategia-rozwoju-umcs.pdf

2015-2020

 

Strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS  lata (2015-2020)

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/0321/092110-tekst-jednolity-stategia-do-2020.docx