Ubezpieczenie NNW dla studentów 2016/2017

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2016/2017 została zawarta z firmą InterRisk S.A., Vienna Insurance Group O/Lublin (ul. Zamoyska 47, 20-102 Lublin).

Jednocześnie przypominamy, że studenci, którzy w roku akademickim 2016/2017 będą odbywać praktyki zawodowe, zajęcia laboratoryjne lub zajęcia terenowe, zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu

    Aktualności

    Data dodania
    5 grudnia 2016