Ubezpieczenie NNW

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2016/2017 została zawarta z firmą InterRisk S.A., Vienna Insurance Group O/Lublin (ul. Zamoyska 47, 20-102 Lublin).

 • Ochrona ubezpieczeniowa: od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
 • Składka na ubezpieczenie: 45 zł
 • Suma ubezpieczenia: 42 000 zł
 • Składkę można opłacić:
 1. W siedzibie Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS, DS Babilon, pokój nr 4, w godz. 9:00-15:00
 2. W wybranych Dziekanatach
 3. Online na stronie internetowej: www.klient.interrisk.pl/eduplusonline
  (numer oferty pxzy9)  - szczegółowe informacje na Facebooku: fb.com/zuss.umcs
 4. Przelewem na konto internetowe:
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
  nr rachunku: 31 1140 1094 0000 2905 1600 1214
  tytułem: Ubezpieczenie studenckie/imię/nazwisko/wydział

Aby zgłosić szkodę, należy złożyć zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową (wniosek należy pobrać ze strony internetowej InterRisk – polisa EDU-PLUS podstawowa) oraz dołączyć komplet dokumentacji potwierdzającej zajście wypadku.

UWAGA!

Studenci, którzy w roku akademickim 2016/2017 będą odbywać praktyki zawodowe, zajęcia laboratoryjne lub zajęcia terenowe, zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW.

  Autor
  Piotr Borowski