Polski Ład - umowy o pracę i umowy cywilnoprawne

Umowy o pracę

Od 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa podatkowa „Polski Ład”. Może ona wpłynąć znacząco na wynagrodzenia pracowników. Ustawa ta wprowadza zmiany między innymi w:

Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

 1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł

 2. Podniesienie progu podatkowego do 120 000 zł

 3. Likwidacja prawa podatnika do odliczenia składki zdrowotnej od podatku

 4. Wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej

 5. Ulga dla powracających z zagranicy

 6. Ulga dla rodzin 4+ (posiadanie co najmniej 4 dzieci)

 7. Ulga dla seniorów

 8. Ulga podatkowa dla członków związków zawodowych

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych

Wzrost kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł, co w konsekwencji będzie miało wpływ na kwotę zmniejszającą podatek dla osób o niskich oraz średnich dochodach. Będzie mogła być jednak ona zastosowana przez wszystkich podatników rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej a nie tylko tych najmniej zarabiających.

Obecnie stosowana kwota 8 000 zł w skali miesiąca wygląda następująco:

525,12 x 1/12 = 43,76 zł.

Po 1 stycznia 2022 r.:

5°100 x 1/12 = 425 zł.

Zmiana progu podatkowego

Od 1 stycznia 2022 r. zostanie podniesiony próg podatkowy z 85 528 zł do 120 000 zł, co spowoduje, że znacznie większa liczba osób lepiej zarabiających będzie płaciła niższy podatek.

I próg podatkowy, czyli 17% będzie obowiązywał do 120 000 złotych dochodu (obecnie jest to kwota 85 528 zł).

II próg podatkowy, czyli 32% będzie obowiązywał po przekroczeniu kwoty dochodu 120 000 złotych rocznie (obecnie powyżej 85 528 zł).

Likwidacja prawa podatnika do odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Jedną z najważniejszych zmian „Polskiego Ładu” jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Obecnie podczas wyliczania zaliczki na podatek płatnik składek pomniejszał ją o 7,75% podstawy składki zdrowotnej czego następstwem była niższa zaliczka na podatek dochodowy.

Od nowego roku mechanizm ten ulegnie zmianie i płatnik nie będzie miał możliwości jej odliczenia, czego wynikiem będzie wzrost zaliczki na podatek.

Ulga dla klasy średniej

Dla pracowników osiągających przychód określony w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie ,,Polski Ład” wprowadził „ulgę dla klasy średniej”. W ramach tego przedziału wprowadzono podział na osoby:

 • osiągające przychód w przedziale od 5 701 zł do 8 549 zł.
 • z przychodem od 8 549 zł do 11 141 zł.

Różnica pomiędzy tymi grupami polega na sposobie wyliczenia ulgi.

Obliczeń ulgi dokonuje się dwustopniowo:

- najpierw co miesiąc przy wypłacie wynagrodzenia (jeśli wynagrodzenie zasadnicze + jego pochodne wynosi co najmniej 5 701 zł),

- następnie podczas rocznego rozliczania podatku, o ile pracownik osiągnął przychody co najmniej 68 412 zł. do 133 692 zł.

Jeśli w danym miesiącu pracownik zarobił ponad 5 700 zł, pracodawca jest zobligowany do zastosowania ulgi dla klasy średniej, a co za tym idzie wypłaci pracownikowi wyższe wynagrodzenie.

Uwaga!

W przypadku gdy z rozliczenia rocznego wyniknie, że pracownik nie osiągnął przychodów w wysokości co najmniej 68 412 zł. w skali roku otrzymaną wcześniej ulgę będzie musiał zwrócić do Urzędu Skarbowego.

Optymalnym rozwiązaniem może więc okazać się złożenie na piśmie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, co uchroni od dopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym! (wniosek do pobrania poniżej)


Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej w roku podatkowym


Skutkiem podwyższenia kwoty wolnej będzie wyższe wynagrodzenie „na rękę” dla pracownika niż obecnie. Konstrukcja ulgi dla klasy średniej, która w niektórych miesiącach przysługiwała, a na koniec roku już nie, skomplikuje jednak rozliczenia podatkowe i może spowodować konieczność dopłacenia podatku za wszystkie miesiące, w których ulga była stosowana.

Zestawienie obecnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia po zmianach bez potrącanych składek PPK dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim:

Lp.

 

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

1

Przychód m-czny (zasadnicze +pochodne)

4000,00

4000,00

6000,00

6000,00

9000,00

9000,00

2

Suma składek społecznych ZUS

548,40

548,40

822,60

822,60

1233,90

1233,90

3

Składka zdrowotna 9%

310,64

310,64

465,97

465,97

698,95

698,95

4

Składka zdrowotna 7,75%

267,50

brak

401,25

brak

601,87

brak

5

Koszty uzyskania przychodu

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

6

Ulga klasy średniej

brak

brak

brak

119,41

brak

926,94

7

Ulga podatkowa PIT-2

43,76

425,00

43,76

425,00

43,76

425,00

8

Stawka 17%

17,00%

17,00%

17%

17%

17%

17%

9

Zaliczka do US (zaokrąglona do 1 zł.)

233,00

119,00

393,00

392,00

632,00

695,00

10

Do wypłaty

2907,96

3021,96

4318,43

4319,43

6435,15

6372,15

Zestawienie obecnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia po zmianach ze składkami PPK dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim:

Lp.

 

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

1

Przychód m-czny (zasadnicze +pochodne)

4000,00

4000,00

6000,00

6000,00

9000,00

9000,00

2

Suma składek społecznych ZUS

548,40

548,40

822,60

822,60

1233,90

1233,90

3

Składka zdrowotna 9%

310,64

310,64

465,97

465,97

698,95

698,95

4

Składka zdrowotna 7,75%

267,50

brak

401,25

brak

601,87

brak

5

Koszty uzyskania przychodu

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

6

Ulga klasy średniej

brak

brak

brak

119,41

brak

926,94

7

Ulga podatkowa PIT-2

43,76

425,00

43,76

425,00

43,76

425,00

8

Stawka 17%

17,00%

17,00%

17%

17%

17%

17%

9

Zaliczka do US (zaokrąglona do 1 zł.)

233,00

119,00

393,00

392,00

632,00

695,00

10

Składka PPK

80,00

80,00

120,00

120,00

180,00

180,00

11

Do wypłaty

2827,96

2941,96

4198,43

4199,43

6255,15

6192,15

Zestawienie obecnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia po zmianach bez składek PPK dla pracownika będącego nauczycielem akademickim:

Lp.

 

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

1

Przychód m-czny (zasadnicze +pochodne)

4000,00

4000,00

6000,00

6000,00

9000,00

9000,00

2

Suma składek społecznych ZUS

548,40

548,40

822,60

822,60

1233,90

1233,90

3

Składka zdrowotna 9%

249,66

249,62

396,37

396,37

616,35

616,35

4

Składka zdrowotna 7,75%

214,99

Brak

341,32

Brak

601,87

Brak

5

Koszty uzyskania przychodu

Nie maja zastosowania

Nie mają zastosowania

Nie mają zastosowania

Nie maja zastosowania

Nie mają zastosowania

Nie mają zastosowania

6

Autorskie koszty uzyskania przychodu

1725,80

1725,80

2588,70

2588,70

3883,05

3883,05

7

Ulga klasy średniej

Brak

Brak

Brak

119,414

Brak

926,94

8

Ulga podatkowa PIT-2

43,76

425,00

43,76

425,00

43,76

425,00

9

Stawka 17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

10

Zaliczka do US (zaokrąglona do 1 zł.)

0

0

0

0

14

78

11

Do wypłaty

3201,946

3201,98

4781,03

4781,03

7135,75

7071,75

Zestawienie obecnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia po zmianach ze składkami PPK dla pracownika będącego nauczycielem akademickim:

Lp.

 

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

1

Przychód m-czny (zasadnicze +pochodne)

4000,00

4000,00

6000,00

6000,00

9000,00

9000,00

2

Suma składek społecznych ZUS

548,40

548,40

822,60

822,60

1233,90

1233,90

3

Składka zdrowotna 9%

249,66

249,62

396,37

396,37

616,35

616,35

4

Składka zdrowotna 7,75%

214,99

brak

341,32

brak

601,87

brak

5

Koszty uzyskania przychodu

nie mają zastosowania

Nie maja zastosowania

Nie mają zastosowania

Nie mają zastosowania

Nie mają zastosowania

Nie mają zastosowania

6

Autorskie koszty uzyskania przychodu

1725,80

1725,80

2588,70

2588,70

3883,05

3883,05

7

Ulga klasy średniej

brak

brak

brak

119,41

brak

926,94

8

Ulga podatkowa PIT-2

43,76

425,00

43,76

425,00

43,76

425,00

9

Stawka 17%

17,00%

17,00%

17%

17%

17%

17%

10

Zaliczka do US (zaokrąglona do 1 zł.)

0

0

0

0

14

78

11

Składka PPK

80,00

80 zł.

120,00

120,00

180,00

180,00

12

Do wypłaty

3121,94

3121,98

4661,03

4661,03

6955,75

6891,75

Ulga dla powracających z zagranicy

Ulga dla powracających z zagranicy ma być zachętą dla Polaków, którzy obecnie mieszkają za granicą, a którzy przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i staną się polskimi rezydentami po spełnieniu określonych warunków.

Nowa ulga dedykowana jest osobom które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które decydują się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską. W wyniku jej działania przez cztery lata od powrotu do Polski mają możliwość płacenia niższego podatku dochodowego

Aby podatnik miał możliwość skorzystania z tej ulgi, niezbędne będzie uzyskanie dochodów oraz posiadanie statusu polskiego rezydenta podatkowego.

Warunki te będą musiały być spełnione we wszystkich latach, w których podatnik będzie z tej ulgi korzystał.

Osoby powracające z zagranicy będą miały możliwość zwolnienia podatkowego przychodów, do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł. w roku podatkowym pod warunkiem złożenia u pracodawcy stosownego oświadczenia (wzór oświadczenia do pobrania poniżej)

Oświadczenie dla osób powracających z zagranicy


Ulga dla rodzin 4+

Rodziny wielodzietne (posiadające co najmniej 4 dzieci) będą miały możliwość zwolnienia podatkowego przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł.

W praktyce będzie to oznaczać, że zwolnione od podatku są dochody do przedstawionej powyżej kwoty.

Uwaga!

Zwolnienie to przysługiwać będzie tylko i wyłącznie na pisemny wniosek pracownika! (wzór oświadczenia do pobrania poniżej)


Oświadczenie do stosowania ulgi dla dużych rodzin


Zestawienie obecnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia uwzględniającego ulgę dla rodzin 4+ zarówno będącego, jak i niebędącego nauczycielem akademickim:

Lp.

 

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

1

Przychód m-czny (zasadnicze +pochodne)

4000,00

4000,00

6000,00

6000,00

9000,00

9000,00

2

Suma składek społecznych ZUS

548,40

548,40

822,60

822,60

1233,90

1233,90

3

Składka zdrowotna 9%

310,64

310,64

465,97

465,97

698,95

698,95

4

Składka zdrowotna 7,75%

267,50

brak

401,25

brak

601,87

brak

 

Ulga dla rodzin 4+

brak

ma zastosowanie

brak

ma zastosowanie

brak

Ma zastosowanie

5

Stawka 17%

17,00%

17,00%

17%

17%

17%

17%

6

Zaliczka do US (zaokrąglona do 1 zł.)

233,00

0,00

393,00

0,00

632,00

0,00

7

Do wypłaty

2907,96

3140,96

4318,43

4711,43

6435,15

7067,15

Ulga dla seniorów

Aktywni zawodowo emeryci, niepobierający emerytury (kobiety: 60 lat, mężczyźni: 65 lat) będą płacić podatek po przekroczeniu kwoty 85 528 zł.

Uwaga!

Pracownicy uzyskujący jednocześnie przychody z emerytury, jak i umowy o pracę nie będą mieli możliwości skorzystania z ulgi dla seniora.


Oświadczenie do stosowania ulgi dla seniorów


Zestawienie obecnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia uwzględniającego ulgę dla seniora zarówno będącego, jak i niebędącego nauczycielem:

Lp.

 

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

styczeń 2021 r.

styczeń 2022 r. (Polski Ład)

1

Przychód m-czny (zasadnicze +pochodne)

4000,00

4000,00

6000,00

6000,00

9000,00

9000,00

2

Suma składek społecznych ZUS

548,40

548,40

822,60

822,60

1233,90

1233,90

3

Składka zdrowotna 9%

310,64

310,64

465,97

465,97

698,95

698,95

4

Składka zdrowotna 7,75%

267,50

brak

401,25

brak

601,87

brak

 

Ulga dla seniora

brak

ma zastosowanie

brak

ma zastosowanie

brak

ma zastosowanie

5

Stawka 17%

17,00%

17,00%

17%

17%

17%

17%

6

Zaliczka do US (zaokrąglona do 1 zł.)

233,00

0,00

393,00

0,00

632,00

0,00

7

Do wypłaty

2907,96

3140,96

4318,43

4711,43

6435,15

7067,15

Ulga podatkowa w PIT dla członków związków zawodowych

Istnieje możliwość odliczenia kwoty składek członkowskich, zapłaconych na rzecz Związków Zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł.

ZAŁĄCZNIKI


Umowy cywilnoprawne

Od 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie program „Polski Ład”.

Rozwiązania podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie wiążą się przede wszystkim z:

 • podwyższeniem tzw. kwoty wolnej od podatku z obecnie wynoszącej 8.000 zł (i malejącej wraz ze wzrostem dochodu) do stałej kwoty 30.000 zł. Oznacza to, że kwota zmniejszająca podatek wyniesie 5.100 zł (30.000 zł x 17%),
 • podwyższeniem pierwszego  progu podatkowego określonego w skali podatkowej. Wzrośnie z obecnie obowiązującej kwoty 85.528 zł do kwoty 120.000 zł.

Istotną zmianą jest również likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Oznacza to tym samym, że osobom uzyskującym przychody z umowy zlecenia, które opodatkowane są według skali podatkowej, płatnik nie będzie mógł odliczyć od podatku kwoty z tytułu opłacania składki zdrowotnej w wysokości 7,75 %.

Przykład:

Podatnik z tytułu umowy zlecenia uzyskał przychód w wysokości 6.000 zł. Z umowy tej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu oraz rentowemu), a także ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

 

Lp

 

 

Wyszczególnienie

Obciążenia podatkowo-składkowe wynagrodzenia

(kwota w zł)

aktualne zasady

zasady wprowadzone przez Polski Ład

1

przychód z umowy zlecenia

6.000,00

6.000,00

2

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

6.000,00

6.000,00

3

składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalna oraz rentowa)

675,60

675,60

4

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

5.324,40

5.324,40

5

składka na ubezpieczenie zdrowotne

479,20

479,20

6

składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku

412,64

-

7

koszty uzyskania przychodów

1064,88

1064,88

8

podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych

4.260,00

4.260,00

9

zaliczka na podatek

724,20

724,20

10

zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych

312,00

724,00

11

do wypłaty

4.533,20

4.121,20

W przypadku zleceniobiorcy nowe zasady opodatkowania na etapie poboru zaliczki będą mniej korzystne. Przy przychodzie w wysokości 6.000 zł na rękę dostanie o 412 zł mniej. Istnieje jednak szansa na zysk w rozliczeniu rocznym z uwagi na  wzrost kwoty zmniejszającej podatek. Jeśli natomiast w roku podatkowym nie uzyska innych dochodów do opodatkowania według skali podatkowej, to podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym nie wystąpi, z kolei wpłacona zaliczka zostanie mu zwrócona.

Adresaci preferencji podatkowych

Polski Ład to program, który zawiera szereg preferencji podatkowych. Skierowane są one m.in. dla rodziców/opiekunów prawnych co najmniej czworga dzieci, dla tych, którzy przenieśli swoje miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także dla seniorów. Z kolei zaproponowana przez opisywany program tzw. “ulga dla klasy średniej” nie znajduje zastosowania dla przychodów osiąganych z tytułu umów cywilnoprawnych. 

Suma przychodów

Należy dodać, że suma przychodów zwolnionych od podatku nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł; dotyczy to sumy przychodów zwolnionych z PIT w ramach ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla seniorów.

Umowy zlecenia

Spośród przychodów osiąganych z tytułu umów cywilnoprawnych preferencje podatkowe (ulga „na powrót”, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla seniorów) będą dotyczyły tylko tych osiąganych:

 • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof.

Preferencje podatkowe

Warunkiem skorzystania z poniższych zwolnień podatkowych jest złożenie na piśmie przez zleceniobiorców stosownych oświadczeń.

Zwolnienie z PIT dla rodziców/opiekunów prawnych co najmniej czworga dzieci

Opisywane zwolnienie z PIT dotyczy podatnika, który w roku podatkowym wychowywał co najmniej czworo dzieci. Nowa preferencja polega na objęciu zwolnieniem od PIT przychodów uprawnionego podatnika, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł (wzór oświadczenia do pobrania poniżej).

Ulga „na powrót”

Opisywane zwolnienie od podatku posiada charakter czasowy, a mianowicie prawo do jego stosowania ma przysługiwać podatnikowi  (przy spełnieniu określonych warunków) w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski, albo od początku roku następnego. Podatnik sam wybierze korzystniejsze dla siebie rozwiązanie, tj. rok, od którego będzie korzystał z ulgi.

Zwolnienie od podatku z tytułu ulgi na powrót będzie przysługiwało pod warunkiem, że w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski w okresie obejmującym trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Należy dodać, że wolne od podatku dochodowego będą przychody podatnika, który przeniesie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 31 grudnia 2021 r. (wzór oświadczenia do pobrania poniżej).

Ulga dla seniorów

PIT-0 dla seniorów jest przewidziany dla osób (podatników) po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny. Zwolnienie to ma dotyczyć seniorów, którzy mimo uzyskania uprawnień m.in. do emerytury, świadczenia tego nie pobierają.

Należy dodać, że opisywane zwolnienie będzie przysługiwało pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskanych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (wzór oświadczenia do pobrania poniżej).

Zaliczki od umów cywilnoprawnych

Na pisemny wniosek podatnika płatnik nie będzie pobierać zaliczki na podatek. Nie będzie jednak dowolności przy składaniu takiego wniosku. Jego złożenie będzie możliwe w przypadku podatnika, którego roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (czyli kwoty 30 tys. zł), oraz poza dochodami od tego płatnika podatnik nie będzie uzyskiwać innych dochodów, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 updof, lub są opłacane na podstawie art. 44 ust. 3 updof (wzór wniosku do pobrania poniżej).

ZAŁĄCZNIKI

  Aktualności

  Data dodania
  18 stycznia 2022