Sukces w programie „Promocja Języka Polskiego” w konkursie NAWA

Miło nam poinformować, że międzynarodowy projekt dydaktyczny

Obraz świata i człowieka w świetle polszczyzny dawnej i współczesnej. Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne dla studentów i doktorantów polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy)

złożony w ramach programu „Promocja Języka Polskiego” do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zyskał uznanie ekspertów oceniających wnioski konkursowe i otrzyma finansowe wsparcie NAWA konieczne do jego realizacji. Kierownikiem projektu jest dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk.

Projekt wyrasta ze zgłoszonego przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu zainteresowania językiem polskim w aspekcie utrwalonego w nim obrazu świata i jego związku z kulturą. Jego celem jest zaznajomienie studentów i doktorantów tamtejszej polonistyki z wypracowanym na gruncie lubelskim opisem pojęcia językowego obrazu świata oraz metodami jego rekonstrukcji. Pozwoli to pogłębić ich znajomość języka polskiego oraz ukazać zawarte w nim treści wyrastające z doświadczeń jego użytkowników oraz uwarunkowań społecznych, historycznych, kulturowych.

Realizacji tego celu służyć będą seminaria, warsztaty, sesje naukowe prowadzone w Uniwersytecie Palackiego i UMCS. W działania projektowe zaangażowane będą osoby posiadające dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne w zakresie zgłaszanej tematyki: profesor emeritus UMCS Jerzy Bartmiński, 8 pracowników Instytutu Filologii Polskiej UMCS (Katedry Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego): prof. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk (koordynator projektu), dr hab. Joanna Szadura, dr Sebastian Wasiuta, dr Monika Łaszkiewicz, dr Olga Kielak, dr Anna Kaczan, dr Katarzyna Prorok oraz pracownik Instytutu Slawistyki PAN – dr Agata Bielak i pracownik Uniwersytetu Palackiego – dr Aleksandra Starzyńska.

Realizacja projektu pozwoli stworzyć podbudowę teoretyczno-metodologiczną dla podejmowania w przyszłości etnolingwistycznych opisów języka polskiego w ramach prac licencjackich, magisterskich i doktorskich powstających w ośrodku czeskim. Będzie też formą promocji prowadzonych na UMCS od kilkudziesięciu lat szeroko zakrojonych badań (etnolingwistycznych) języka polskiego, wypracowanych narzędzi jego analizy i opisu, opublikowanych licznych prac naukowych prezentujących ich wyniki. Projekt wpisuje się w strategię rozwoju UMCS w obszarze dydaktyki – jest wyrazem dążenia do utrzymania poziomu aktywności dydaktycznej poprzez stałą modyfikację oferty programowej skierowanej do szerokiej grupy odbiorców w kraju i za granicą.

    Archiwum ogłoszeń IFP

    Data dodania
    27 września 2021