Sukces czasopism naukowych

Miło nam poinformować, że wymienione poniżej czasopisma naukowe z naszego instytutu  przeszły po raz kolejny pozytywnie proces ewaluacji w Index Copernicus International Journal Master List 2019.

1. „Annales UMCS. Sec. FF” (Philologiae): ICV 2019: 100 pkt, (ICV 2018: 93.29 pkt). Redaktor naczelny naczelny: dr hab. prof. UMCS Monika Gabryś-Sławińska, z-ca redaktora naczelnego: dr Rafał Augustyn, sekretarz redakcji: dr Przemysław Kaliszuk.

2. „Annales UMCS. Sec. N” (Educatio Nova): ICV 2019: 99,53pkt, (ICV 2018: 96.80 pkt). Redaktor naczelny: prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, sekretarz redakcji: dr hab. prof. UMCS Małgorzata Latoch-Zielińska.

ICI Journals Master List to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych. Warunkiem indeksacji w bazie jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny opartej na przeszło 100 kryteriach. Czasopisma, które pozytywnie przejdą ocenę parametryczną, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania. Stały wzrost oceny naszych czasopism świadczy o ich rozwoju i potencjale naukowym.

    Aktualności

    Data dodania
    29 października 2020