Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska

dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ, KATEDRA EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
81-537-26-97
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

  Dyżur 


 


Środa:  10.00-12.00


Czwartek: 10.00-12.00


(również w formie zdalnej na Kampusie UMCS)


 https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=10288


 


 


Konsultacje dla studentów


online na Kampusie UMCS


 https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=8606


  Wtorek: 8.30-9.30


Środa:  12.00-13.00


 


w pilnych sprawach proszę o kontakt na maila służbowego


i wyjątkowo również na maila prywatnego


gosialz@poczta.onet.pl


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

https://orcid.org/0000-0002-2481-6683

Doktorat - 2002r.

Habilitacja - 2013r.

Główne kierunki i problemy badań naukowych

 • Kształcenie przyszłych polonistów
 • Metodyka zajęć kulturowych
 • Efektywność kształcenia polonistycznego
 • Kształcenie online – metody, formy, zastosowanie, możliwości
 • Nowe technologie w edukacji - metody, formy, zastosowanie, efektywność
 • Nowa literatura dla dzieci i młodzieży

Działalność uniwersytecka 

 • Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia - w latach  2016-2019
 • Członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w latach 2016-2019


Udział w pracach Towarzystw Naukowych

 • Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej
 • PAN Oddział w Lublinie - przewodnicząca Sekcji Psychologii Klinicznej i Edukacji Zdrowotnej

Wyróżnienia i nagrody

 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu II stopnia – 2000 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2002 r.
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 2004 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi - 2011 r.
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę - 2013 r.
 • Krzyż Bene Merenti Civitati Świdnik - 2014 r.

Działalność pozauniwersytecka

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticum Litterarum Polonarum et Linguae Polonae  - członek Kolegium Recenzentów
 • Polonistyka Innowacje, UAM - członek zespołu recenzentów
 • Zespół Badań Technik Multimedialnych, Zdalnych i Mobilnych w Edukacji działający w ramach Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - współpracownik
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ekspert oceniający wnioski w POKL – priorytet IV
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji –  ekspert
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – egzaminator dla egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej – ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna  – ekspert zewnętrzny
 • Centrum Projektów Europejskich - ekspert w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Współpraca ponadnarodowa - Edukacja)
 • NCBiR - ekspert  w Programie  Operacyjnym  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dziedzinie szkolnictwa wyższego
 • NAWA - ekspert zewnętrzny

Ogłoszenia

TEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO - E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE - 2020/2021

 

-Współczesny rynek ebooków i e-podręczników.

-Najnowsze edycje literatury dla dzieci i młodzieży.

-Blogosfera, portale społecznościowe.

-Dostępność informacji w sieci dla osób o specjalnych potrzebach.

-Technologie informacyjne w kształceniu/samokształceniu.

-E-learning w kształceniu/samokształceniu.

-Uzależnienia od nowych technologii.

-Własne propozycje wynikające z zainteresowań, mieszczące się w obszarze efektów uczenia się studiowanego kierunku.

 

Zapraszam!!!!Załączniki