Jubileusz Koła Młodych Dydaktyków

Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych oraz Studencko-Doktoranckie Koło Młodych Dydaktyków zapraszają na uroczystość pięciolecia działalności naukowo-organizacyjnej Koła Młodych Dydaktyków.

21 listopada 2018 r. Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS

Program spotkania

14.00 Powitanie Gości i słowo wstępne

14.15 Debata „Humanista wobec wyzwań współczesności”

Debatę poprowadzi Prodziekan do spraw Ogólnych, prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, dyskutować będą: Prorektor do spraw Kształcenia, prof. dr hab. Alina Orłowska, Dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. dr hab. Robert Litwiński, dyrektor IFP UMCS, prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, zastępca dyrektora IFP, prof. dr hab. Dorota Piekarczyk.

15.15 Koło Młodych Dydaktyków - działalność i osiągnięcia

15.30 Prezentacja książki „Wokół edukacji polonistycznej: diagnozy – dylematy – propozycje” (Lublin 2018)

15.45 „Słodkie” zakończenie 

 

    Aktualności