XLIX Środowiskowy Konkurs Krasomówczy

23 marca 2022 r. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbył się XLIX Środowiskowy Konkurs Krasomówczy zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS. Konkurs od lat cieszy się uznaniem w lokalnym środowisku prawniczym. Tegoroczne wydarzenie otworzyła dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak.

Fot. Bartosz Proll

Siedmioro uczestników konkursu wygłosiło mowy końcowe w sprawie karnej, cywilnej, sądowo-administracyjnej i z zakresu prawa pracy w oparciu o wylosowane uprzednio kazusy. Wystąpienia uczestników oceniało jury w składzie:

 • dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. UMCS, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, który pełnił funkcję przewodniczącego,
 • dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS, prorektor ds. ogólnych, dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie,
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego,
 • dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS, kierownik Katedry Prawa Pracy,
 • dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych,
 • prof. dr hab. Marian Zdyb, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji,
 • sędzia Jerzy Piotr Daniluk, Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie,
 • sędzia Krzysztof Niezgoda, Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie,
 • sędzia Marta Laskowska-Pietrzak, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie,
 • prokurator Justyna Rutkowska-Skowronek, przedstawiciel Prokuratury Regionalnej w Lublinie,
 • mec. Krystyna Drozd, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie,
 • mec. Janusz Łomża, przedstawiciel Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie,
 • Karolina Bała, prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawników, pełniąca funkcję sekretarza.

Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności oratorskie oraz merytoryczną wiedzą prawniczą, wywierając tym samym wrażenie na publiczności i komisji konkursowej. Jury wytypowało trzech laureatów konkursu. Zwycięzcą został student II roku prawa Michał Janik, wcielający się w rolę pełnomocnika pracodawcy. Drugie miejsce zajął Mirosław Żyła, student V roku, występujący jako pełnomocnik skarżącego. Trzecie miejsce na podium otrzymała Aleksandra Batowska, studentka IV roku prawa, wcielająca się w rolę pełnomocnika pozwanego.

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowali: dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS, prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Prezes Sądu Apelacyjnego, sędzia Jerzy Piotr Daniluk, Prezes Sądu Okręgowego, sędzia Krzysztof Niezgoda, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sędzia Marta Laskowska-Pietrzak, Prokuratura Regionalna w Lublinie, Okręgowa Rada Adwokacka, Kancelaria Adwokacka Janusz Łomża, Wydawnictwo C.H. Beck, Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy Spółka komandytowa.

Nagrody ufundowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych otrzymali odrębnie: za zajęcie pierwszego miejsca – Aleksandra Batowska, studentka IV roku prawa; drugiego miejsca –  Michał Janik, student II roku prawa; trzeciego miejsca – Małgorzata Małoszuk, studentka IV roku prawa.

Opis spraw:

Sprawa cywilna dotyczyła zapłaty sumy pieniężnej tytułem naprawienia szkody poniesionej wskutek zakupu psa obarczonego wadą genetyczną. Powódka domagała się zapłaty 40 000 zł, gdyż takiej wysokości koszty poniosła w związku z opieką nad psem rasy Jack Russell Terrier, którego kupiła od pozwanego, a który, jak się okazało, chorował na ataksję rdzeniowo-móżdżkową. Jako pełnomocnik powoda wystąpił Patryk Kos, natomiast po stronie pozwanej wystąpiła Aleksandra Batowska.

W sprawie karnej pojawił się problem przestępstwa kradzieży i paserstwa. Oskarżony zabrał sprzed płotu pokrzywdzonego metalową drabinę z zamiarem oddania jej na złom. Jednocześnie oskarżonego i pokrzywdzonego łączyło niejako porozumienie, w myśl którego pokrzywdzony pozostawia oskarżonemu metalowe przedmioty z przeznaczeniem ich na złom. W rolę oskarżyciela publicznego wcielił się Karol Szewczuk. Obrońcą w sprawie była Małgorzata Małoszuk.

Sprawa z zakresu prawa pracy dotyczyła przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy oraz zasądzenia wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy. Powód dopuścił się zamieszczenia w prasie obraźliwego komentarza pod adresem pracodawcy, co było powodem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. W rolę pełnomocnika pracodawcy wcielił się Michał Janik.

Sprawa z zakresu prawa administracyjnego dotyczyła skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wskutek utrzymania w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji Marszałka Województwa odmawiającej zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych w celu prowadzenia szkolenia przygotowującego psa myśliwskiego do wykonywania polowania przy wykorzystaniu broni palnej. Jako pełnomocnik skarżącego wystąpił Mirosław Żyła, natomiast w rolę pełnomocnika organu wcielił się Jakub Suchański.

Autorka: Karolina Bała

  Aktualności

  Data dodania
  28 marca 2022