Uroczyste immatrykulacje za nami

1 października br. na dwunastu Wydziałach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach odbyły się immatrykulacje studentów pierwszego roku studiów. Podczas uroczystości żacy zostali oficjalnie włączeni w poczet społeczności akademickiej UMCS.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną immatrykulowani byli tylko ci przedstawiciele studentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w procesie rekrutacji. Pozostałe osoby, które nie brały udziału w tradycyjnych uroczystościach, mogły śledzić ich przebieg podczas transmisji online.

W roku akademickim 2021/2022 naukę na pierwszym roku studiów w naszej Alma Mater rozpoczęło ponad 7100 studentów. Warto przy tym wspomnieć o dużym zainteresowaniu kształceniem na UMCS wśród cudzoziemców. W tym roku naukę rozpoczęło blisko 650 obcokrajowców reprezentujących 38 krajów świata. Łącznie na naszym Uniwersytecie kształcić się będzie ponad 18 500 osób.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że studenci wrócili w mury naszej uczelni! Serdecznie witamy nowych członków społeczności akademickiej UMCS i zachęcamy do zapoznania się ze słowami skierowanymi do nich przez Rektora UMCS.

Poniżej znajduje się fotorelacja z uroczystości z udziałem władz rektorskich Uniwersytetu.

Fot. Bartosz Proll, Klaudia Olender

    Aktualności

    Data dodania
    4 października 2021