Za nami Edu Salon w Rzeszowie

Wraz z pierwszym dniem marca rozpoczęła się XVII edycja Targów Edukacyjnych Edu Salon, które odbywały się 12 marca w Hali Podpromie w Rzeszowie. Jest to największe najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie wystawiennicze tej branży na Podkarpaciu — w poprzedniej edycji imprezy udział wzięło ponad 70 wystawców i ponad 5 tys. odwiedzających! ­Wśród wielotysięcznego grona uczniów szkół ponadpodstawowych znalazły się zarówno grupowe przyjazdy uczniów z całego województwa, jak indywidualni odwiedzający!

Informacje uzyskane podczas Targów Edukacyjnych Edu Salon pomagają dokonać decyzji przy planowaniu dalszej ścieżki kształcenia. Jaki kierunek wybrać? Z jakich najlepszych narzędzi realizacji kariery skorzystać? Jak wygląda życie w czasie studiów – czy jest w nim czas wyłącznie na naukę? Czy i jak studenci pierwszoroczni mogą aplikować o wsparcie materialne? W jaki sposób obiekty są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Na te i wiele, wiele innych pytań odpowiadaliśmy zaledwie kilka dni temu.  

Spotkania stacjonarne to doskonała okazja dla maturzystów do zgłębienia bogatej oferty kształcenia Uczelni. Na stoisku UMCS mogli poznać ofertę edukacyjną, dowiedzieć się więcej o realizowanych programach kształcenia, planowanych kierunkach studiów czy możliwościach rozwoju osobistego. Uczniowie mieli sposobność rozmowy ze specjalistami z zakresu informacji i rekrutacji. Znalazła się tam również odpowiednia przestrzeń do rozmowy z doradcą zawodowym oraz specjalistą zajmującym się planowaniem i realizowaniem ścieżki edukacji i kariery.

Przedstawiciele UMCS wzięli udział w wydarzeniu w ramach wspólnej inicjatywy Związku Uczelni Lubelskich. Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego naszego regionu poprzez realizację wspólnych projektów, wykorzystanie aparatury, którą dysponują lubelskie uczelnie, a także wzmocnienie potencjału dydaktycznego. Ta innowacyjna inicjatywa integruje środowisko akademickie Lublina i zacieśnia współpracę w zakresie kształcenia, dydaktyki, nauki i badań, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także kultury i sportu. Do konsorcjum należą: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Fot. Magdalena Drwal, Edu Salon, Paweł Gajewski

 

    Aktualności