Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”

Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS serdecznie zapraszają do udziału w VI Wielkim Teście Języka Angielskiego „Challenge Accepted”, który odbędzie się 6 czerwca 2023 roku w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów (z wyłączeniem studentów, absolwentów i pracowników anglistyki, amerykanistyki i lingwistyki stosowanej oraz kierunków pokrewnych) z terenu całej Polski. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która w roku poprzedzającym konkurs ukończyła 15 lat.

Liczba miejsc uczestników Testu jest ograniczona i wynosi 400. Zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe od dnia 24 kwietnia 2023 roku do dnia 4 czerwca 2023 roku lub do wyczerpania limitu miejsc, poprzez formularz zgłoszeniowy.


Test składa się z jednego etapu pisemnego, który zostanie przeprowadzony w formie multimedialnej, i polega na rozwiązaniu 80 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z zakresu znajomości języka angielskiego minimum na poziomie B2/C1 oraz wiedzy z zakresu kultury krajów anglosaskich.

Za merytoryczne przygotowanie Testu odpowiada zespół powołany przez Dyrektora CNiCJO: mgr Maja Szafarzyńska – egzaminator TOEIC, PTE oraz LTE, mgr Anna Jodłowska –  egzaminator TOEIC, PTE, Wiesław Dacka – starszy wykładowca,
mgr Wojciech Kłoda – lektor, a także dr Magdalena Okła z Katedry Lingwistyki Stosowanej UMCS. 

Laureaci pierwszych trzech miejsc w konkursie otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe – wysokiej jakości sprzęt elektroniczny (laptop, notebooki i słuchawki bezprzewodowe) oraz materiały promocyjne UMCS. Nagrody wręczą prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, mgr Wirginia Gieryng-Wójtowicz – dyrektor Centrum Promocji UMCS oraz mgr Piotr Kaczmarzyk – dyrektor Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.

Głównym organizatorem VI Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted” jest Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor UMCS
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, zaś patronat medialny – Akademickie Radio Centrum UMCS oraz Telewizja Akademicka TV UMCS. Sponsorem nagród w konkursie jest Camp Leaders Poland.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do podjęcia wyzwania i sprawdzenia swoich umiejętności językowych!

Regulamin konkursu


Kwestie merytoryczne:

mgr Maja Szafarzyńska

maja.szafarzynska@mail.umcs.pl

Kwestie organizacyjne:

dr Monika Baczewska-Ciupak

monika.baczewska-ciupak@mail.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    29 maja 2023