Technologie cyfrowe w animacji kultury

Technologie cyfrowe w animacji kultury to kierunek dla osób kreatywnych, zainteresowanych grafiką komputerową 2D i 3D, designem, sztuką, tworzeniem multimediów, grami komputerowymi i animacją działań kulturowych.

Media cyfrowe na czele z Internetem i grami komputerowymi stają się nową przestrzenią dla współczesnych działań kulturowych. Dlatego też w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS stworzono unikatowy kierunek studiów Technologie cyfrowe w animacji kultury. Studia zapewniają innowacyjne połączenie umiejętności praktycznych związanych z obsługą narzędzi i aplikacji cyfrowych z zaawansowaną wiedzą na temat różnych zjawisk zachodzących w kulturze.

Osoby, które zdecydują się podjąć studia na kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury, nabędą praktyczne umiejętności, takie jak: tworzenie stron internetowych, podstawy programowania, tworzenie grafiki komputerowej, montaż audio-video. Dodatkowo umiejętności te będą poszerzone o zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnej kultury i społeczeństwa informacyjnego.

Jeżeli jesteś osobą twórczą, wiążesz swoją przyszłość z mediami cyfrowymi - nasze studia są właśnie dla Ciebie!

Studiując Technologie cyfrowe w animacji kultury, nabywasz wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę m.in. w:

 • agencjach interaktywnych;
 • nowych ośrodkach animujących praktyki kulturalne z wykorzystaniem technologii  cyfrowych (medialaby, inkubatory przedsiębiorczości, centra kultury);
 • redakcjach portali internetowych i serwisach sieciowych zajmujących się problematyką kulturalną;
 • instytucjach dygitalizujących dziedzictwo kulturowo-historyczne;
 • w charakterze grafika komputerowego;
 • w postaci animatora kultury.

Kadra składa się z wybitnych wykładowców:

 • praktyków:
  • producentów gier komputerowych,
  • profesjonalnych grafików komputerowych,
  • informatyków,
  • specjalistów od gier komputerowych;
 • doświadczonych akademickich teoretyków, autorów wielu publikacji, specjalizujących się m.in. w tematyce współczesnej kultury nowych mediów i cyberkultury.

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Grafika komputerowa 2D,
 • Grafika komputerowa 3D,
 • Gry komputerowe w kulturze,
 • Design w kulturze,
 • Podstawy programowania zorientowanego na klienta,
 • Kultura społeczeństwa informacyjnego,
 • Projektowanie stron internetowych,
 • Montaż audio-wideo i edytory obrazu,
 • Technologie mobilne.

Postaw na przyszłość i zainwestuj w siebie – przyjdź do nas na studia!

Fot. Paulina Olszewska

  Aktualności

  Data dodania
  17 kwietnia 2018