Studiuj architekturę informacji!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów na kierunku Architektura informacji.

Dla kogo?

Kierunek studiów został stworzony dla osób gotowych twórczo łączyć wiedzę i umiejętności humanistyczne oraz społeczne z kompetencjami cyfrowymi. Architekt informacji to specjalista tworzący strukturę informacji i projektujący systemy informacyjne w sposób umożliwiający użytkownikom jak najłatwiejsze dotarcie do poszukiwanej treści.

Informacje o kierunku

Program studiów uwzględnia innowacyjne treści, umożliwiające studentom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie m.in. architektury informacji przekazów medialnych, systemów identyfikacji wizualnej, systemów informacyjnych i komunikacyjnych w organizacjach, bezpieczeństwem informacji, jak również zagadnieniami związanymi z problemami badawczymi nauki o informacji. Kształcenie skupia się nie tylko na praktycznych, ale też teoretycznych aspektach dotyczących tworzenia i zarządzania zasobami informacyjnymi (IRM - Information Resorce Management), z uwzględnieniem kwestii ekonomii i ekologii informacji, biznesu informacyjnego. W programie kładzie się również nacisk na problematykę użyteczności systemów informacyjnych oraz projektowania zorientowanego na użytkownika.

Co możesz robić po studiach?

Studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy jako:

 • architekt informacji,
 • specjalista zarządzania informacją,
 • projektant baz danych,
 • menedżer serwisu internetowego,
 • menedżer zbiorów cyfrowych,
 • infobroker,
 • operator systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie i urzędzie,
 • tester użyteczności aplikacji,
 • wydawca,
 • bibliotekarz,
 • księgarz.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy m.in. w instytucjach społecznych, politycznych, fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych organizacjach zajmujących się planowaniem i realizowaniem polityki informacyjnej, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji w repozytoriach cyfrowych, firmach gromadzących i przetwarzających informację, jednostkach administracji publicznej i państwowej, placówkach informacyjnych, bibliotekach, wydawnictwach, księgarniach (tradycyjnych i elektronicznych), portalach i serwisach internetowych, mediach społecznościowych, firmach zajmujących się analizą mediów i Internetu. Absolwenci zdobędą również kompetencje do prowadzenia własnej działalności na rynku usług informacyjnych.

Studia przygotowują do kontynuowania kształcenia w szkołach doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych w uczelniach krajowych i zagranicznych.

Zasady kwalifikacji

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów (do wyczerpania limitu miejsc). Dokumenty należy złożyć po rejestracji internetowej, w miejscu i czasie określonym w terminarzu, osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Zarejestruj się już dziś na stronie: www.irk.umcs.pl

  Aktualności

  Autor
  Agnieszka Stańczak
  Data dodania
  3 lipca 2019