Przekształcenie Wydziału Humanistycznego – przypisanie kierunków do nowo powstałych wydziałów

Kandydaci,

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2021 r. Wydział Humanistyczny został przekształcony w Wydział Historii i Archeologii oraz Wydział Filologiczny.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 78/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przypisania kierunków studiów do nowo powstałych wydziałów: Historii i Archeologii oraz Filologicznego dotychczas prowadzone na Wydziale Humanistycznym kierunki przypisuje się do nowych wydziałów, tj.:

1) Wydział Historii i Archeologii – studia I i II stopnia:

2) Wydział Filologiczny – studia I i II stopnia:

    Aktualności

    Data dodania
    10 września 2021