Najbliższe spotkania edukacyjne z Kandydatami

Kandydaci, już w tym tygodniu będziecie mieli aż cztery okazje do spotkania się z przedstawicielami Naszej Uczelni – zarówno pracownikami, jak i studentami. Poznacie ofertę kształcenia UMCS, różnorodne aspekty życia akademickiego w Lublinie oraz obowiązujące zasady rekrutacji.

W trakcie wydarzeń otrzymasz szczegółowe informacje o wydziałach, poszczególnych jednostkach, a także funkcjonujących na UMCS organizacjach studenckich i kołach naukowych. Do Waszej dyspozycji będą pracownicy działów promocji oraz rozwoju kompetencji(zarówno tych miękkich, jak i twardych). Znajdzie się tutaj odpowiednia przestrzeń do rozmowy z doradcą zawodowym oraz specjalistą zajmującym się planowaniem i realizowaniem ścieżki edukacji i kariery. 

Najbliższe spotkania z przedstawicielami UMCS:

Do zobaczenia!

    Aktualności