Zaproszenie na jubileuszową debatę

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS mają zaszczyt zaprosić na na jubileuszową debatę "Między historią a współczesnością: co współtworzymy - co dziedziczymy? 70 lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie".

Spotkanie odbędzie się 6 listopada 2014 r. o godz. 10.15 w auli im. Profesora Leona Kaczmarka na Wydziale Humanistycznym UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a.

Siedemdziesiąt lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: co dziedziczymy i współtworzymy? W perspektywie historycznej adekwatna tu odpowiedź nie ominie genezy powstania i początków organizacji uczelni, formowania się społeczności akademickiej, etapów działalności badawczej i edukacyjnej wobec polityki naukowej państwa i względem rozwoju miasta. Wielobarwność życia studenckiego w tle i specyfika środowiska uniwersyteckiego, którą często wyraża anegdota, zarysuje pełniejszy obraz dziejów naszego Uniwersytetu. Nie omijając przy tym innych stron przestrzeni akademickiej; kwestie urbanistyczne i architektoniczne to szczególne zagadnienia tej historii. Porozmawiamy o tym wszystkim z udziałem historyków kilku pokoleń i różnych specjalności.

W dyskusji udział wezmą:
prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski (Instytut Historii UMCS)
prof. dr hab. Janusz Wrona (Instytut Historii UMCS)
dr Dorota Gałaszewska (Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych)
dr Marcin Kruszyński (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie)
mgr Izabela Pastuszko (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie)

Spotkanie poprowadzą:
prof. dr hab. Jan Pomorski (Instytut Historii UMCS)
dr Ewa Solska (Instytut Historii UMCS)

    Aktualności

    Autor
    Anna Jakubaszek
    Data dodania
    3 listopada 2014