Konferencja popularnonaukowa i spotkanie informacyjne we Włodawie

15 marca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbyła się konferencja popularnonaukowa „Powstańczych lat sygnały – Lubelszczyzna – Ziemia Włodawska”, wydarzenie objął Patronatem Honorowym JM Rektor UMCS – prof. dr hab. Radosław Dobrowolski i Burmistrz Włodawy – Wiesław Muszyński. Konferencja wpisała się w obchody Roku Powstania Styczniowego z okazji 160. rocznicy jego wybuchu. Tego dnia w imieniu JM Rektora UMCS wystąpił prof. dr hab. Grzegorz Jawor – zastępca dyrektora Instytutu Historii, który podkreślił znaczenie powstania dla biegu historii Polski oraz wartość umacniania wiedzy o jego bohaterach i kulisach wydarzeń.

Tematyka wystąpień poświęcona była miejscu powstania styczniowego w polskiej tradycji narodowej i lokalnej świadomości historycznej. Zaproszeni eksperci omówili kwestie związane z Lubelszczyzną i Ziemią Włodawską. Wśród prelegentów reprezentujących uczelnię znaleźli się  dr hab. Piotr Bednarz, prof. UMCS z wykładem „Powstanie styczniowe na tle polityki mocarstw europejskich” oraz dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS  z referatem „Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie”. Delegaci poruszyli również kwestie dotyczące lokalnych bitew czy materiałów historycznych zachowanych w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie oraz PTTK Włodawa.

Konferencja miała zasięg regionalny i była adresowana do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych powiatu włodawskiego, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestników bibliotecznych klubów i kół zainteresowań, miejscowych i regionalnych środowisk kulturotwórczych oraz edukacyjno-oświatowych, pasjonatów historii i regionalistyki. Wydarzeniu towarzyszył koncert pieśni patriotycznych „W boju dla Niepodległej” w wykonaniu grupy wokalnej „Śpiewające Włodawianki” z Włodawskiego Domu Kultury, pod kierunkiem Marcina Obuchowskiego.

Równocześnie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie, odbywało się też spotkanie informacyjne skierowane do kandydatów na studia na UMCS, w którym udział wzięli przedstawiciele Wydziału Historii i Archeologii – dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel i Jakub Wisiński (Przewodniczący Koła Naukowego Studentów Krajoznawców) oraz Centrum Promocji – inż. Magdalena Drwal. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się z bogatą ofertą kształcenia, planowanych nowych kierunkach studiów czy możliwościach rozwoju osobistego.

    Aktualności

    Data dodania
    22 marca 2023