Obsługa promocyjna wyjazdów

Obsługa promocyjna wyjazdów

Centrum Promocji UMCS oferuje pracownikom Uczelni oraz organizacjom studenckim wyjeżdżającym w celach promocyjnych UMCS: