Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki

„Promocja nauki jest sztuką. Nie wystarczy prowadzenie badań i uzyskiwanie rezultatów. Trzeba jeszcze o tym powiedzieć, napisać, trzeba zaprezentować. Realizacja badań naukowych kojarzy się z doskonałością, wysoką jakością, dbałością o każdy szczegół. Tak samo powinniśmy podchodzić do promocji tego, co stworzymy.” (Gajl i Gryzik, 2017)

Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki dąży do tego, aby Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej postrzegany był jako źródło danych, opinii, rozwiązań.

Dostarczamy konkretne materiały, które posłużą i będą zachętą do wdrożeń.

Wprowadzamy rezultaty badań naszych naukowców do debaty publicznej tam, gdzie głos nauki powinien wpływać na rozumienie spraw.

Przekazujemy informacje zachęcające do upowszechniania wyników badań.

Budujemy wiarygodność i poparcie dla nauki w społeczeństwie poprzez ukazanie znaczenia prowadzonych poszukiwań, zachęcanie do współpracy przy realizowanych badaniach, jednocześnie wyjaśniając ich sens.

Pobudzamy naukowe zainteresowania oraz pasje młodych ludzi.

Nasze cele realizujemy w szczególności poprzez:

  • popularyzację i promocję nauki oraz wyników badań naukowych, a także przedstawianie problemów nauki szerokiej publiczności (wykłady, warsztaty, zajęcia, seminaria, spotkania autorskie);
  • organizację pokazów naukowych, konkursów, turniejów, olimpiad wiedzy i wystaw;
  • promocję nauki w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych na UMCS, głównie poprzez materiały wideo, podcasty, wywiady;
  • współpracę z jednostkami uczelni oraz ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą w ramach realizacji promocji i popularyzacji prowadzonych badań na UMCS;
  • promowanie osiągnięć doktorantów i studentów UMCS;
  • przygotowanie materiałów promocyjnych;
  • współpracą ze szkołami.

Kierowniczka Biura: mgr Barbara Uljasz
Rektorat UMCS, pok. 1305B, XIII piętro