Aplikacje UMCS

91592915d2430685e1c3.png

UMCS Guide jest aplikacją przeznaczoną dla studentów i pracowników zagranicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz obcokrajowców przebywających w Lublinie.

Stanowi ona nowoczesne zaspokojenie podstawowych potrzeb informacyjnych cudzoziemców. Głównym jej celem jest ułatwienie codziennego funkcjonowania i poruszania się po mieście oraz kampusie akademickim. UMCS Guide zawiera podstawowe dane na temat Uniwersytetu i Lublina.

Użytkownicy znajdą w niej informacje dotyczące bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej i psychologicznej, rozkład jazdy czy spis popularnych restauracji. Dzięki aplikacji będą mogli poznać najciekawsze miejskie atrakcje, miejsca kultury, rozrywki i rekreacji. Na bieżąco otrzymują powiadomienia o aktualnych wydarzeniach odbywających się na uczelni, w mieście i kraju. Cudzoziemcy mają też dostęp do aktualnego kursu walut i prognozy pogody. Ciekawą i przydatną funkcją są również powiadomienia o polskich „słówkach dnia”.

 

Aplikacja International Alumni@UMCS pozwala na utrzymanie i rozwój relacji z zagranicznymi absolwentami. Jest narzędziem, które umożliwia i ułatwia komunikację kandydata cudzoziemca z absolwentem zagranicznym. 

Główny ekran aplikacji składa się z mapy świata (moduł GPS) z lokalizacjami absolwentów uczestniczących w programie „International Ambassadors at UMCS”. Elementami głównego menu są: Lista Ambasadorów, Ambasador najbliżej mnie, Wydarzenia, Aktualności, Dołącz do Ambasadorów oraz O aplikacji.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach projektu Foreigners at UMCS (nr umowy: PPI/WTP/2018/1/00056/U/001) oraz International Alumni@UMCS (nr umowy: PPI/IAL/2018/1/00028/U/001). Koordynator projektów dr Ewelina Panas – Pełnomocnik Rektora UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia.