Biuro Projektów Promocyjnych

Biuro Projektów Promocyjnych UMCS prowadzi bieżące działania mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu oraz promocję oferty kształcenia skierowanej do kandydatów na studia I i II stopnia w kraju i za granicą.

 

W roku 2022 Biuro brało udział w licznych wydarzeniach uniwersyteckich skierowanych do studentów, pracowników oraz otoczenia społeczno-gospodarczego Lublina. Realizowane wydarzenia miały zarówno charakter wirtualny/hybrydowy, jak i wielokrotnie były to realizacje na żywo. Jak np.: współorganizacja koncertu "Ukraina dla Lublina".

Drzwi Otwarte 2022 były wydarzeniem hybrydowym, które zgromadziło kandydatów na studia zainteresowanych podjęciem nauki na UMCS. Zaplanowane aktywności były realizowane na poszczególnych wydziałach, jak i w sferze online. 

W okresie pandemicznym i przy niemal brak możliwości bezpośredniego kontaktu z kandydatem w sposób zdecydowany postawiono na czynności wykorzystujące narzędzia marketingu internetowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych kandydatów, zainicjowano cykl webinarów w czterech językach (polskim, angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim), mających na celu prezentację oferty kształcenia, warunków studiowania, możliwości rozwoju na Uniwersytecie, a także oferty studiów podyplomowych.

XVII edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki, czyli jednej z największych imprez popularnonaukowych w Polsce była współorganizowana przez Zespół Biura Projektów Promocyjnych. Festiwal odbył się w formie hybrydowej w dn. 18–24 września 2021 r. pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!” i zgromadził wielotysięczną, międzynarodową grupę odbiorców.

Jako alternatywę dla tradycyjnych Drzwi Otwartych w kwietniu 2020 oraz 2021 r. przeprowadzono multimedialną formę online – Wirtualne Drzwi Otwarte UMCS. Każda z emisji live, która została przeprowadzona w kanałach mediów społecznościowych, przyciągała od kilkuset nawet do kilku tysięcy odbiorców.

We wrześniu 2020 r. zainicjowane zostały Lubelskie Wirtualne Dni Nauki, przygotowane w kooperacji z pozostałymi lubelskimi uczelniami publicznymi oraz Urzędem Miasta Lublin. W ich trakcie zaprezentowano kilkadziesiąt filmów o charakterze popularnonaukowym. Uruchomiona została specjalna platforma internetowa, na której udostępniono wszelkie materiały oraz prezentacje.

Na przestrzeni 2019 i 2020 r. Biuro Projektów Promocyjnych UMCS przeprowadziło również szereg różnorodnych inicjatyw, takich jak m.in. I Dzień Internacjonalizacji, spotkania z prelegentami w ramach cyklu Meet_up UMCS & Santander, warsztaty wielokulturowe „Hakuna Matata”, szkolenia z zakresu wielokulturowości dla pracowników czy akcja wydawania posiłków świątecznych dla cudzoziemców mieszkających w domach studenckich „Intercultural Home Breakfast for residents of UMCS”. Podczas rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 wdrożono nowym portalem rekrutacyjnym – System Obsługi Rekrutacji –sfinansowanym ze środków programu „Cyfrowe Lubelskie”. Jednostka była także inicjatorem nowej formuły podcastów popularnonaukowych pt. „Głos nauki”, a także zmianą profilu funkcjonowania kanału UMCS na platformie YouTube.

Obszary działalności Biura Promocji UMCS:

 • prowadzenie działań promocyjnych i wizerunkowych Uniwersytetu;
 • obsługa uniwersyteckich kanałów social media (Facebook, Instagram, YouTube, LindekIn);
 • prowadzenie działań promocyjnych skierowanych do kandydatów na studia, prezentacja oferty kształcenia Uniwersytetu, w tym także administrowanie treściami w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz obszarem „Kandydat” na stronie umcs.pl;
 • organizacja wydarzeń ogólnouczelnianych, takich jak m.in. Dzień Internacjonalizacji, Meet_up UMCS & Santander „Hakuna Matata”, Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”, konkurs językowe „Faces of America”;
 • organizacja Drzwi Otwartych UMCS oraz alternowanych form online, takich jak np. Wirtualne Drzwi Otwarte, Lubelskie Wirtualne Dni Nauki;
 • realizacja wizerunkowych sesji fotograficznych oraz promocyjnych nagrań wideo;
 • opracowanie kampanii marketingowych UMCS w Polsce i za granicą;
 • koordynacja z ramienia UMCS programu „Stantander Universidades”;
 • przygotowanie uniwersyteckich materiałów informacyjnych (foldery, broszury itp.);
 • realizacja zamówień na gadżety promocyjne Uniwersytetu;
 • udział w targach edukacyjnych;
 • koordynacja programu szkół partnerskich.