Współpraca w ramach wydziałów

Nasz zespół stale współpracuje z wydziałami UMCS. Na każdym z nich wyznaczeni są koordynatorzy odpowiedzialni za działania promocyjne. Wspólnie realizujemy różne inicjatywy mające na celu budowanie wizerunku uczelni oraz ukazanie jej potencjału naukowego i dydaktycznego.

Koordynatorzy wydziałowi: