Współpraca w ramach wydziałów

Nasz zespół stale współpracuje z wydziałami UMCS. Na każdym z nich wyznaczeni są koordynatorzy odpowiedzialni za działania promocyjne. Wspólnie realizujemy różne inicjatywy mające na celu budowanie wizerunku uczelni oraz ukazanie jej potencjału naukowego i dydaktycznego.

Koordynatorzy wydziałowi: 

Wydział Artystyczny
mgr Renata Gogol
Wydział Biologii i Biotechnologii 
mgr Iwona Nogieć
Wydział Chemii
mgr Urszula Jackowska

Wydział Ekonomiczny
mgr Agata Kołodziej
Wydział Filozofii i Socjologii
mgr Tomasz Poślada
Wydział Humanistyczny
mgr Joanna Kuropatnicka

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki          
mgr inż. Małgorzata Lipczyńska
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej          
lic. Aleksandra Kiewel
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
mgr Aneta Gęba                    

Wydział Politologii i Dziennikarstwa
mgr Artur Popławski
Wydział Prawa i Administracji
dr Mateusz Chrzanowski
Wydział Zamiejscowy w Puławach
mgr Monika Lenarciak