O Centrum

Biuro Promocji UMCS

Biuro Promocji UMCS prowadzi bieżące działania mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu oraz promocję oferty kształcenia skierowanej do kandydatów na studia I i II stopnia w kraju i za granicą. Z uwagi na trwający od kilku miesięcy okres pandemiczny i niemal brak możliwości bezpośredniego kontaktu z kandydatem w sposób zdecydowany postawiono na czynności wykorzystujące narzędzia marketingu internetowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych kandydatów, zainicjowano cykl webinarów w czterech językach (polskim, angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim), mających na celu prezentację oferty kształcenia, warunków studiowania, możliwości rozwoju na Uniwersytecie, a także oferty studiów podyplomowych.

Jako alternatywę dla tradycyjnych Drzwi Otwartych w kwietniu 2020 r. przeprowadzono multimedialną formę online – Wirtualne Drzwi Otwarte UMCS. Każda z emisji live, która została przeprowadzona w kanałach mediów społecznościowych, przyciągała od kilkuset nawet do kilku tysięcy odbiorców.

We wrześniu zainicjowane zostały Lubelskie Wirtualne Dni Nauki, przygotowane w kooperacji z pozostałymi lubelskimi uczelniami publicznymi oraz Urzędem Miasta Lublin. W ich trakcie zaprezentowano kilkadziesiąt filmów o charakterze popularnonaukowym. Uruchomiona została specjalna platforma internetowa, na której udostępniono wszelkie materiały oraz prezentacje.

Na przestrzeni 2019 i 2020 r. Biuro Promocji UMCS przeprowadziło również szereg różnorodnych inicjatyw, takich jak m.in. I Dzień Internacjonalizacji, spotkania z prelegentami w ramach cyklu Meet_up UMCS & Santander, warsztaty wielokulturowe „Hakuna Matata”, szkolenia z zakresu wielokulturowości dla pracowników czy akcja wydawania posiłków świątecznych dla cudzoziemców mieszkających w domach studenckich „Intercultural Home Breakfast for residents of UMCS”. Ku końcowi zmierzają prace związane z nowym portalem rekrutacyjnym sfinansowanym ze środków programu „Cyfrowe Lubelskie”. Wprowadzana jest nowa formuła podcastów popularnonaukowych pt. „Głos nauki”, a także zmiana profilu funkcjonowania kanału UMCS YouTube.

Obszary działalności Biura Promocji UMCS:

 • Prowadzenie działań promocyjnych i wizerunkowych Uniwersytetu,
 • Obsługa uniwersyteckich kanałów social media (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter),
 • Prowadzenie działań promocyjnych skierowanych do kandydatów na studia, prezentacja oferty kształcenia Uniwersytetu, w tym także administrowanie obszarem „Kandydat” na stronie umcs.pl,
 • Organizacja wydarzeń ogólnouczelnianych, takich jak m.in. Dzień Internacjonalizacji, Meet_up UMCS & Santander „Hakuna Matata”, Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”, konkurs językowe „Faces of America”,
 • Organizacja Drzwi Otwartych UMCS oraz alternowanych form online, takich jak np. Wirtualne Drzwi Otwarte, Lubelskie Wirtualne Dni Nauki,
 • Przygotowanie podcastów popularnonaukowych pt. „Głos nauki”, dostępnych na stronie UMCS oraz w aplikacjach mobilnych Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts czy Spreaker,
 • Realizacja wizerunkowych sesji fotograficznych oraz promocyjnych nagrań wideo,
 • Opracowanie kampanii marketingowych UMCS w Polsce i za granicą,
 • Koordynacja z ramienia UMCS programu „Stantander Universidades”,
 • Przygotowanie uniwersyteckich materiałów informacyjnych (foldery, broszury itp.),
 • Realizacja zamówień na gadżety promocyjne Uniwersytetu,
 • Udział w targach edukacyjnych,
 • Koordynacja programu szkół partnerskich.

Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS 

Biuro Rozwoju Kompetencji prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów, absolwentów i pracowników UMCS na rzecz ich rozwoju zawodowego i osobistego.

Obszary działalności Biura Rozwoju Kompetencji:

 • poradnictwo edukacyjne i zawodowe,
 • szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje miękkie: interpersonalne, społeczne i zawodowe,
 • programy edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości,
 • pośrednictwo pracy, staży i praktyk,
 • organizacja praktyk poza tokiem studiów,
 • współpraca z pracodawcami (realizacja projektów rekrutacyjnych, organizacja spotkań, prezentacji firm na uczelni itp.),
 • współpraca z instytucjami i organizacjami rynku pracy.