Księga Identyfikacji Wizualnej

Księga Identyfikacji Wizualnej to dokument, który zawiera ogólne zasady tworzenia materiałów informacyjno-promocyjnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w oparciu o spójną i rozpoznawalną symbolikę.

Podstawą naszego systemu identyfikacji jest logo uczelni wraz z rodziną 13 logotypów wydziałowych, wywodzących się z jego formy i z nim spójnych. Loga wydziałowe odwołują się do tradycyjnej i głęboko zakorzenionej w świadomości pracowników uczelni, symboliki poszczególnych jednostek.

Na system identyfikacji wizualnej  UMCS składa się również charakterystyczna kolorystyka oraz wzbogacający przekaz i dający wiele możliwości element graficzny – układ 13 kwadratów symbolizujących poszczególne wydziały uczelni.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ