Kontakt

Dyrektor Centrum Promocji        
dr Marcin Gołębiowski
marcin.golebiowski@poczta.umcs.lublin.pl                       

Zastępca Dyrektora Centrum Promocji (pok. 1110)
mgr Wirginia Gieryng-Cieplak
81 537 52 93
wirginia.gieryng@umcs.pl

     

 

Biuro Promocji
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1305
20-036 Lublin 
81 537 54 66

mgr inż. Agnieszka Gałczyńska

- dokonywanie zamówień materiałów promocyjnych
- prowadzenie rozliczeń w ramach Biura Promocji
- prowadzenie działań marketingowych

 
81 537 52 67
agnieszka.galczynska@poczta.umcs.lublin.pl                                                                                          

mgr Monika Kusiej

- działalność promocyjna i marketingowa
- koordynacja International Students and Young Scientists Workshop & Learning Days w ramach XVII LFN
- współpraca międzynarodowa z jednostkami akademickimi
- obsługa LinkedIn oraz aplikacji UMCS Guide i International Alumni@UMCS
- obsługa oraz tworzenie treści pojawiających się na anglojęzycznej stronie internetowej UMCS


81 537 50 36
monika.kusiej@poczta.umcs.lublin.pl                                    

inż. Anna Zatyka

- koordynacja Programu Szkół Partnerskich
- obsługa zakładki Kandydat na stronie www.umcs.pl
- obsługa profili UMCS na Instagramie oraz YouTube81 537 57 64

 
mgr Mateusz Woźniak

- działania promocyjne oraz marketingowe
- koordynacja organizacji wydarzeń
- koordynacja projektów realizowanych
  przez Centrum Promocji UMCS z finansowaniem
  zewnętrznym

81 537 54 66
mateusz.wozniak@poczta.umcs.lublin.pl

 dr Monika Baczewska-Ciupak

- organizacja XVII LFN
  (Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego)
- koordynacja XVII LFN na UMCS
- koordynacja konkursów w ramach LFN

81 537 28 84
m.baczewska-ciupak@poczta.umcs.lublin.pl

 

mgr Dariusz Gaweł

- koordynacja Programu Absolwent UMCS
- współpraca z absolwentami UMCS 


dariusz.gawel@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

lic. Marcin Wiechnik

- obsługa mediów społecznościowych UMCS
- działania promocyjne i marketingowe
- pomoc w organizacji wydarzeń

81 537 54 66
marcin.wiechnik@umcs.pl   

 


dr Małgorzata Pikul

– nieobecność

mgr Beata Wielowińska-Pawlak

- nieobecność

 

 

Biuro Rozwoju Kompetencji
www.brk.umcs.lublin.pl
brk@umcs.lublin.pl
ul. Sowińskiego 12/5

20-040 Lublin

mgr Marzena Bichta                                                                  

- poradnictwo psychologiczne
- prowadzenie szkoleń

81 537 50 70    
marzena.bichta@umcs.lublin.pl                                          

mgr Magdalena Bis

- prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu soft skills
- poradnictwo zawodowe i edukacyjne

81 537 50 69
magdalena.bis@poczta.umcs.lublin.pl

 

dr Izabela Łucjan

- doradztwo edukacyjne i zawodowe
- coaching oraz prowadzenie szkoleń z zakresu soft skills
- opieka merytoryczna nad Akademickim Kwadransem
  Przedsiębiorczości oraz Akademią Przedsiębiorczości 

                                                                                                  
81 537 28 87
izabela.lucjan@poczta.umcs.lublin.pl                                          

mgr Bartosz Zdunek

- prowadzenie strony internetowej Biura
- prowadzenie mediów społecznościowych Biura
- koordynacja spraw administracyjno-organizacyjnych Biura


bartosz.zdunek@poczta.umcs.lublin.pl