Kontakt

p.o. Dyrektora Centrum Promocji (pok. 1110)
mgr Wirginia Gieryng-Cieplak
81 537 52 93; 501 339 629
wirginia.gieryng@umcs.pl
  

 

Biuro Projektów Promocyjnych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1305

20-036 Lublin 
81 537 54 66

Kierownik Biura Promocji: mgr Mateusz Woźniak, 81 537 54 66 - marketing i promocja UMCS, koordynacja projektów realizowanych przez Centrum Promocji UMCS z finansowaniem zewnętrznym

Zespół:
mgr inż. Agnieszka Gałczyńska, tel. 81 537 52 67 - koordynator kreatywny, zamówienia materiałów promocyjnych
mgr Monika Kusiej, 81 537 50 36 - anglojęzyczna strona UMCS, obsługa LinkedIn oraz aplikacji UMCS Guide i International Alumni@UMCS; współpraca międzynarodowa, koordynacja International Students and Young Scientists Workshop & Learning Days w ramach XVII LFN
inż. Anna Zatyka, 81 537 57 64 - koordynacja Programu Szkół Partnerskich, obsługa profili UMCS na Instagramie oraz YouTube, pomoc w organizacji wydarzeń

Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1110
20-036 Lublin 
81 537 54 13; 81 537 52 93

Koordynator Biuramgr Barbara Uljasz, 81 537 54 13
Zespół:
mgr Wirginia Gieryng-Cieplak, 81 537 52 93
dr Monika Baczewska-Ciupak, 81 537 54 66 - Kierownik Projektu XVII Lubelski Festiwal Nauki, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
dr Izabela Łucjan, 81 537 28 87 - coaching oraz prowadzenie szkoleń z zakresu soft skills, opieka merytoryczna nad Akademickim Kwadransem Przedsiębiorczości oraz Akademią Przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe

 

Biuro Rozwoju Kompetencji
ul. Sowińskiego 12/5
20-040 Lublin
www.brk.umcs.lublin.pl  brk@umcs.lublin.pl

Zespół:
mgr Magdalena Bis, 81 537 50 69 - prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu soft skills, poradnictwo zawodowe i edukacyjne
mgr Bartosz Zdunek, 81 537 50 69 - strona internetowa BRW, media społecznościowe Biura, koordynacja spraw administracyjno-organizacyjnych
mgr Dariusz Gaweł - koordynator Programu Absolwent