Regulamin publikacji w mediach społecznościowych

Zasady publikacji w mediach społecznościowych UMCS

Media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w komunikacji z otoczeniem Uniwersytetu, a także w budowaniu pozytywnych relacji z kandydatami, pracownikami oraz absolwentami Uczelni. UMCS obecny jest na następujących platformach:
- Facebook (wersja w j. polskim, angielskim oraz ukraińskim);
- Instagram;
- YouTube;
- LinkedIn;
- Twitter.

Zasady publikowania informacji w mediach społecznościowych UMCS:

 1. Treści przesłane do Zespołu ds. social mediów po przejściu weryfikacji umieszczane są w harmonogramie postów, zastrzega się możliwość odmówienia publikacji materiałów.
 2. Adresem kontaktowym w sprawie publikacji materiałów w mediach społecznościowych jest adres media@umcs.pl.
 3. O publikacji informacji na danej platformie oraz dostosowaniu tekstu do platformy decyduje administrator konta uczelni w danym medium.
 4. Wpis powinien być prosty i krótki oraz odpowiadać na pytania: Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Jak? Dlaczego?
 5. Wpis powinien być związany z życiem Uczelni i/lub obszarami jej działalności.
 6. Zastrzega się możliwość ingerencji w przesłaną treść w celu dostosowania jej do specyfiki danego portalu społecznościowego.
 7. Informacja opublikowana w serwisie www.umcs.pl może zostać przeredagowana i opublikowana w mediach społecznościowych Uniwersytetu.
 8. W przypadku chęci umieszczenia informacji na profilach obcych istnieje możliwość przetłumaczenia tekstu przez pracowników Centrum Promocji.
 9. Uczelnia nie świadczy usług reklamowych na swoich profilach w mediach społecznościowych, a także nie promuje wydarzeń komercyjnych niezwiązanych z Uczelnią.

Zamieszczanie zdjęć w mediach społecznościowych:

 1. W ramach jednego postu można opublikować jedno zdjęcie.
 2. Minimalna rozdzielczość to 800x600 px.
 3. Zastrzega się możliwość odmówienia publikacji w przypadku przesłania zdjęć słabej jakości, bez praw autorskich lub odbiegających od standardów materiałów publikowanych na danym profilu.
 4. Grafiki nie powinny zawierać ostrych kolorów, w szczególności odcieni czerwieni oraz umieszczona na nich treść nie powinna stanowić więcej niż 30% grafiki.

Zamieszczanie plików wideo:

 1. Filmy powinny być opracowane zgodnie z zasadami marketingu internetowego, tzn. powinny być krótkie i w sposób ciekawy prezentować dane zagadnienie.
 2. Pliki powinny być przesłane w rozszerzeniu .wmv lub .mp4 i w jakości minimum Full HD.
 3. Zastrzega się możliwość odmówienia publikacji w przypadku przesłania zbyt długiego filmu, jego słabej jakości lub braku zgody autora na publikację.
 4. Zgodnie z aktualnymi przepisami filmy publikowane przez jednostki sektora publicznego powinny zawierać napisy dla osób niedosłyszących - https://euroalphabet.eu/napisy-do-wideo-podmioty-publiczne/