Ruszyła rekrutacja na 3. edycję Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego UMCS

Do 30 września 2023 r. będzie trwała rekrutacja na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego UMCS!

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie umiejętności uczestników w zakresie prawa i postępowania podatkowego. Program Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego został ułożony w sposób oryginalny i nowatorski, uwzględniając rzeczywiste potrzeby osób zajmujących się na co dzień prawem podatkowym. Program studiów obejmuje aż 185 godzin zajęć dydaktycznych, gdzie skoncentorowano się na praktycznym aspekcie stanowienia i stosowania prawa podatkowego. Program Studium jest dopasowany pod względem merytorycznym z zagadnieniami wymaganymi na egzaminie dla doradców podatkowych. Szczegłówy program studiów jest dostępny na stronie Studium: LINK

Kadrę Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy Ministerstwa Finansów oraz doradcy podatkowi.

Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego jest skierowane do absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra. Studia podyplomowe trwają dwa semestry obejmując 14 zjazdów, które będą odbywały się w soboty i niedziele w trybie hybrydowym.

Zachęcamy do rejestracji na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego UMCS w serwisie rekrutacyjnym.

    Aktualności

    Data dodania
    4 lipca 2023