Warsztaty Europejskie 2022

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w 6 edycji warsztatów europejskich realizowanych przez Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – UMCS we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji w Lublinie. Warsztaty skierowane są do społeczeństwa obywatelskiego województwa lubelskiego, w tym przede wszystkim uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i administracji lokalnej. Ich celem jest zachęcenie młodych Polaków do pogłębienia wiedzy z zakresu integracji europejskiej oraz rozumienia znaczenia roli UE jako światowego lidera w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Projekt pt. W odpowiedzialności za przyszłość. Młodzież wobec zmian klimatu  realizowany we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym KE w Polsce (na podstawie zamówienia nr 155/2021/SI2.861495) jest elementem wzmacniającym edukację obywatelską w okresie pandemii COVID-19.

Głównymi założeniami planowanego wydarzenia (w formie hybrydowej) są:

 • Po pierwsze, analiza założeń Europejskiego Zielonego Ładu, z akcentem na problem zmian klimatu w Europie i państwach z nią sąsiadujących;
 • Po drugie, analiza katalogu globalnych zmian klimatu oraz ich przyczyn z uwzględnieniem wielowymiarowego charakteru czynników je powodujących;
 • Po trzecie, wskazanie realnych, innowacyjnych rozwiązań na poziomie państw i całej UE w zakresie eliminacji negatywnych skutków globalnych zmian klimatu;
 • Po czwarte, wdrożenie mechanizmów promujących świadomość ekologiczną, działalność proekologiczną na poziomie społeczności lokalnych;
 • Po piąte, wzrost wiedzy na temat działań KE i możliwości aktywności młodzieży w kontekście – Europejskiego Roku Młodzieży, jakim jest rok 2022.

Realizacja projektu: styczeń-listopad 2022 r.

Termin zapisów: do 20.03.2022 r.

Zasady zgłoszenia: w przypadku szkół do udziału w warsztatach grupę (klasę) zgłasza nauczyciel (max 30 osób) na adres: katarzyna.stachurska-szczesiak@mail.umcs.pl;

https://www.umcs.pl/pl/centrum-dokumentacji-europejskiej-umcs,14432.htm

Koordynator projektu

Dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak

 

  Aktualności

  Data dodania
  16 lutego 2022