Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS

Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS jest jedyną tego typu siecią informacyjną Komisji Europejskiej w województwie lubelskim, powstałą w lutym 2001 roku. Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce (jest ich 17) promującą wiedzę i badania naukowe na temat integracji UE. Oferują szeroki zbiór publikacji (obecnie głównie w formie on-line) oraz zachęcają środowiska naukowe, by włączyły się w debatę na temat Europy.

CDE UMCS działa przy Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej celem wsparcia instytucji macierzystej w rozwijaniu nauczania i działalności dydaktycznej. Służy jednak pomocą nie tylko studentom, czy licealistom lecz także administracji lokalnej w zakresie dostępu do informacji europejskiej jak i pozyskiwania wiedzy na temat funkcjonowania UE. Wspiera polskie społeczeństwo obywatelskie na poziomie regionu lubelskiego  w zrozumieniu czym jest UE i jakie ma znaczenie dla Polaków jako państwa członkowskiego.

W związku z reorganizacją w funkcjonowaniu CDE w Europie, w tym także w Polsce oraz zmianą roli CDE w kontekście aktywności nowej Komisji Europejskiej decyzją J.M. Rektora UMCS,  oraz Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji z dnia 11.10.2019 r. Centrum zostało przeniesione z Biblioteki Głównej UMCS na Wydział Politologii i Administracji. Z kolei, decyzją z dnia 13.11.2019 r. CDE UMCS zostało umiejscowione w strukturze Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS pod bezpośrednim nadzorem Dyrektora INoPiA, w charakterze pracowni badawczej w zakresie problematyki integracji europejskiej.

W grudniu 2019 r. została podpisana (jako druga w Polsce) nowa umowa o zasadach funkcjonowania CDE UMCS (tzw. umowa o partnerstwie) między JM. Rektorem UMCS a Komisją Europejską zmieniająca w sposób istotny charakter dotychczasowego funkcjonowania sieci CDE UMCS.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. kierownikiem CDE UMCS została ponowie dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak, która od samego początku brała udział w tworzeniu CDE na UMCS; od 2015 r. członek europejskiego zespołu ekspertów Team Europe; w sierpniu 2019 r. otrzymała nominację na reprezentowanie wszystkich sieci CDE w Europie podczas EDC PAN EUROPEAN WORKING GROUP, które odbyło się (26-27 wrzesień 2019 r.) w Sewilli (Hiszpania).