Wysoko punktowana publikacja – Sci. of Total Envir. (200 pkt.)

Z wielką przyjemnością informujemy o nowym współautorskim artykule naukowym pracowników naszego Instytutu  dr hab. Jarosława Dawidka, prof. UMCS i dr inż. Krzysztofa Raczyńskiego (Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS) opublikowanym w najnowszym tomie czasopisma Science of The Total Environment:

Beata Ferencz, Jarosław Dawidek, Magdalena Toporowska, Krzysztof Raczyński, 2020. Environmental implications of potamophases duration and concentration period in the floodplain lakes of the Bug River valley, Science of The Total Environment, vol. 746, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141108.


Według aktualnego Wykazu Czasopism MNiSzW artykuł opublikowany w Science of The Total Environment to 200 punktów.

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

(treść postu zmodyfikowana w dniu 1.09.2020 - P. Mroczek)

    Aktualności

    Data dodania
    10 sierpnia 2020