Teledetekcja w badaniach sezonu wegetacyjnego - analiza bibliometryczna

Miło nam poinformować o publikacji dr Marcina Siłucha, dr Piotra Bartmińskiego i prof. dr hab. Wojciecha Zgłobickiego (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) opublikowanej w najnowszym zeszycie czasopisma Remote Sensing:

Siłuch, M., Bartmiński, P., Zgłobicki, W., 2022. Remote Sensing in Studies of the Growing Season: A Bibliometric Analysis. Remote Sens. 14, 1331. https://doi.org/10.3390/rs14061331

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Remote Sensing to 100 punktów. IF czasopisma to 4.848 (2020), zaś 5-letni: 5.353 (2020).

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    15 marca 2022