Rekonstrukcja środowiska torfowiska Bagno Staw (Polesie Zachodnie)

Z wielką przyjemnością informujemy o najnowszej publikacji naukowej szerokiego zespołu badawczego, w skład którego wchodzą pracownicy naszego Instytutu: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, dr Jarosław Pietruczuk, dr Magdalena Suchora oraz doktorantka mgr Aleksandra Bober. Artykuł ukazał się na łamach czasopisma Catena:

Pietruczuk J., Dobrowolski R., Suchora M., Apolinarska K., Bieganowski A., Trembaczowski A., Polakowski C., Bober A., 2022. From a periglacial lake to an alkaline fen – Late Glacial/Early Holocene evolution of Lublin chalkland tracked in biogenic sediments of Bagno Staw (Western Polesie Lowland, E Poland). CATENA 209, 105813. https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105813

W pracy przedstawiono zapis sukcesji litofacjalnej w osadach torfowiska węglanowego Bagno Staw (Polesie Zachodnie, Polska Wschodnia), dokumentującej fazę gwałtownych zmian morfogenetycznych na przełomie późny glacjał/holocen na obszarach kredowych we wschodniej części Polski. Odtworzone zostały czynniki środowiskowe odpowiedzialne za genezę i kierunek ewolucji obiektu (od płytkiego jeziora peryglacjalnego do torfowiska alkalicznego). Szczegółowe rozpoznanie geologiczne, w zestawieniu z wynikami analizy Cladocera, wykazało istnienie pod obecną równiną torfową licznych zagłębień bezodpływowych, funkcjonujących pierwotnie jako niewielkie, płytkie jeziora z silnie rozwiniętą strefą fitolitoralną. Dane z geochemii i izotopów stabilnych O i C wskazują z kolei na ascensyjny model ich zasilania. Ważną rolę w kształtowaniu charakteru tego obiektu odegrały procesy krasowe w warunkach peryglacjalnych, w tym subsydencja den zbiorników akumulacji biogenicznej. Były one w dużej mierze uzależnione od czasu i tempa degradacji wieloletniej zmarzliny.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Catenie to 140 punktów


Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2021