Nowe wyniki badań kopalnego pojezierza Równiny Garwolińskiej (Quaternary International)

Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji naukowej prof. dr hab. Ireny Agnieszki Pidek (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS) opublikowanej na łamach Quaternary International:

Pidek, I.A., Zalat, A.A., Hrynowiecka, A., Żarski, M., 2021. A high-resolution pollen and diatom record of mid-to late-Eemian at Kozłów (Central Poland) reveals no drastic climate changes in the hornbeam phase of this interglacial. Quat. Int. 583, 14–30. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.02.032

Artykuł prezentuje wyniki multidyscyplinarnych badań paleoekologicznych i paleoklimatycznych kopalnego jeziora w Kozłowie na Równinie Garwolińskiej. Wiek osadów jeziornych oceniono metodami palinologicznymi na ostatni interglacjał, w którym nie było wpływu człowieka na zjawiska klimatyczne. Był to interglacjał eemski trwający od około 127 tys. do 109 tys. lat temu. Badania eemu pozwalają więc śledzić naturalną zmienność klimatu.
Kozłów jest jednym z dwudziestu nowych stanowisk eemskich w Centralnej Polsce, które stanowią fragment południowej części kopalnego pojezierza eemskiego. Wyniki analiz wykonanych w wysokiej rozdzielczości próbkowania wykazały pełny zapis interglacjalnych zmian klimatu oraz wahań poziomu wody związanych m.in. ze zmiennością rocznej sumy opadów. Szczególnie istotny jest zapis młodszej fazy optimum klimatycznego (fazy grabowej), liczącej ponad 7 tysięcy lat, która w wielu profilach jest fragmentaryczna i nie pozwala na wnioskowanie klimatyczne. W Kozłowie zapis tej fazy obejmuje 3,6 m osadów i pozwala na udowodnienie hipotezy o braku drastycznego ochłodzenia w jej obrębie, sugerowanego wcześniej przez niektórych badaczy eemu.
Badania wykonano w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki nr 2017/27/B/ST10/01905 pt. „Śród-eemskie oscylacja klimatyczne. Rekonstrukcja w oparciu o multidyscyplinarne badania kopalnych osadów jeziornych Równiny Garwolińskiej (Polska Centralna)” we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym-Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie oraz we współpracy ze specjalistą diatomologiem prof. Zalatem z Tanta University w Egipcie.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Quaternary International to 100 punktów.

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

Strona grantu

    Aktualności

    Data dodania
    13 kwietnia 2021